Til hovedinnhold

Yrkesseksjonen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Fagforbundets leder Mette Nord møtte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sammen med Trond Finstad fra yrkesseksjon kontor og administrasjon. Temaet for høring var Riksrevisjonens rapport tilknyttet Akson-prosjektet. Overdreven og ukontrollert konsulentbruk var hovedtemaet både for rapporten og for Fagforbundets innlegg.

31.03.2022
Sist oppdatert: 31.03.2022

Fagforbundet ble invitert til åpen i høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen 28. mars. Bakgrunnen for høringen var Riksrevisjonens knusende rapport om Akson. Leder Trond Finstad og rådgvier Christian Danielsen møtte fra yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Akson var et e-helseprosjekt som skulle gi en felles journal- og samhandlingsløsning til primærhelsetjenesten. Prosjektet er nå flyttet over til KS. Riksrevisjonen fant blant annet flere brudd på anskaffelseregelverket og for dårlig involvering av relevante fagmiljøer i arbeidet. 

Fagforbundet framhevet i sitt innlegg at 4,2 milliarder kroner på konsulenter på 4 år er en særdeles dårlig bruk av fellesskapets midler.

Se opptak av høringen her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2022/H264-full/Hoeringssal1/03/28/Hoeringssal1-20220328-085513.mp4&msid=287&dateid=10004809

Riksrevisjonens rapport: https://riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/undersokelser-av-helse--og-omsorgsdepartementets-styring-av-arbeidet-med-en-innbygger--en-journal-og-anskaffelser-av-konsulenttjenester-i-direktoratet-for-e-helse.pdf

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?