Til hovedinnhold

Slik blir tariffhøsten 2022

Beredskap hele året: ­– Det er mange avtaler igjen å forhandle, så det er bare å fortsette de gode forberedelsene, sier leder av den sentrale konfliktberedskapen, Grethe Sørensen.

Beredskap hele året: ­– Det er mange avtaler igjen å forhandle, så det er bare å fortsette de gode forberedelsene, sier leder av den sentrale konfliktberedskapen, Grethe Sørensen. (Foto: Birgit Dannenberg)

Hovedoppgjøret 2022 er nesten i havn. I et hovedoppgjør er hele tariffavtalen, ikke bare lønn, oppe til forhandling. Så langt dette tariffåret har Fagforbundet oppnådd enighet, men i mange oppgjør måtte det mekling til.

25.08.2022 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 01.09.2022

Fagforbundet er part i rundt 80 avtaler og forhandler i praksis disse avtalene gjennom hele året. Avtaleområder med flest medlemmer er kommunesektoren og sykehusene, der er resultatet godkjent gjennom uravstemning. Det samme gjelder for mange andre avtaleområder Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for medlemmene.

Mekling betyr forberedelser til streik

Når tariffoppgjør går fra forhandling til mekling, setter forbundet konfliktberedskap. Kommunesektoren, Staten og Oslo kommune gikk alle til mekling, det samme med Bussbransjeavtalen, for å nevne noen.

– Vi er så takknemlig for å ha en stor organisasjonen som Fagforbundet i ryggen, og at vi jobber godt sammen i alle ledd, sier leder av den sentrale konfliktberedskapen, Grethe Sørensen.

Å forberede for en eventuell streik er et stort puslespill.

– Vi er jo veldig takknemlig for gode meklingsresultater, og at vi slipper streik, sier Sørensen. Konfliktberedskap er likevel en god men tidkrevende øvelse for organisasjonen, som er nyttig. Hun takker alle i hele organisasjonen som gjør det mulig å ha parallell konfliktberedskap på flere områder samtidig. – Det er lagarbeid, understreker Grethe Sørensen.

Ny runde for oppgjør som kommer

Høsten er her med nye utfordringer og spennende oppgjør venter. PBL, private barnehager starter opp i september og følges av FUS-barnehagene og den nye avtalen NHO 590, som gjelder barnehager som tidligere ble omfattet av 453. Andre oppgjør som venter er NHO 481, som gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.  NHO 453 kommer, der er både barnevern, mottak, kinoer mm. omfattet.

– Vi har mye godt arbeid bak oss i konfliktberedskap fra denne våren og sommeren. Med mange avtaler igjen å forhandle så er det bare å fortsette de gode forberedelsene, sier Grethe Sørensen, og legger til at hun er trygg på at hele organisasjonen vil trå til om og når det blir behov for konfliktberedskap.

All informasjon om tariff 2022 ligger på fagforbundet.no, både de oppgjøra som er ferdige og de som kommer.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?