Til hovedinnhold

Nyheter

Anke i «brannmann-saken» sluppet inn for Høyesterett

Fagforbundet saksøkte staten på vegne av brannmannen som ikke fikk godkjent kreftsykdom som yrkesskade. Nå har saken sluppet gjennom nåløyet til Høyesterett.

Slik blir tariffhøsten 2022

Hovedoppgjøret 2022 er nesten i havn. I et hovedoppgjør er hele tariffavtalen, ikke bare lønn, oppe til forhandling. Så langt dette tariffåret har Fagforbundet oppnådd enighet, men i mange oppgjør måtte det mekling til.

Suksesshistorien Vikens time

Høsten 2020 sitter de og drar seg i håret på det nyopprettede fylkeskontoret til Fagforbundet Viken. Ikke bare hadde de blitt slått sammen til ett kjempefylke, med mange nye tillitsvalgte og medlemmer, i tillegg var samfunnet preget av koronatiltak og hjemmekontor. Hvordan skulle de nå ut til sine tillitsvalgte?

Fire i farta

OSS har spurt ungdomstillitsvalgte: Hva er den største utfordringa for studentene der du er, og hva mener du bør gjøres?

Gry Sjue - Første kvinnelige leder i gammel mannsbastion

Ekstraordinært årsmøte 16. februar 2022 var en historisk dag for Vann- og avløpsetatens klubb. Da ble Gry Sjue første kvinnelige leder valgt i den 104 år gamle klubben.

Arendalsukageneralen

Hun har vært på alle Arendalsukene siden starten for 10 år siden og Fagforbundet klarer seg ikke uten Venke Anny Nes. - Jeg liker å jobbe når det er hett så dette passer bra for meg, sier nestlederen av Fagforbundet Agder.

Internasjonalt: Uro under skyene

For å skrive en internasjonal spalte, trenger en ikke å gå lenger enn til SAS-streiken i juli i år.

Tillit og trepartssamarbeid på Arendalsuka

Mette Nord, statssekretær Gunn Karin Gjul og SINTEF-forsker Lisbeth Øyum hadde en god dialog om tillitsreform og kommunalt trepartssamarbeid på åpningskvelden under Arendalsuka.

Landsmøtet rett rundt hjørnet

I oktober setter forbundets høyeste myndighet sitt møte og bestemmer hva forbundet skal jobbe med politisk og organisatorisk de neste fire åra. Landsmøtet er et demokratisk verksted for politikk, menneskemøter med erfaringsutveksling og godt sosialt samhold på tvers av geografi og yrkesbakgrunn.

Pensjon: Små skritt i riktig retning

I sommer kom evalueringen av pensjonsreformen. Fagforbundet var representert gjennom vår pensjons­ekspert Steinar Fuglevaag som representerte SV i utvalget.

Notis Klart for LOs utdanningskonferanse 2022

Årets utdanningskonferanse i LO skal blant annet belyse utdannings- og kompetansepolitikkens betydning for en grønn og bærekraftig utvikling og er åpen for medlemmer og tillitsvalgte i LO.

Vervar studentar for harde livet

Fagforbundet driv omfattande medlemsverving på studiestader over heile landet. Mette Nord var aktivt med da forbundet fekk fleire nye medlemmer på Sørlandet.

Fagforbundet har aldri vært viktigere

Vi er inne i en ny økonomisk og politisk virkelighet. En global pandemi har blitt etterfulgt av en storkrig på europeisk jord og et helt nytt spenningsnivå mellom øst og vest, problemer i verdenshandelen og en global levekostnadskrise. Kraftig global prisvekst merkes også her i Norge med dyrere strøm, bensin, mat, byggematerialer osv. I tillegg må vi forberede oss på betydelige rentehevinger.

Forhandlingene om særaldersgrenser starter opp igjen

Etter at regjeringa Solberg gikk fra løftene sine om å forhandle fram nye regler for særaldersgrenser stoppet dette arbeidet opp og særaldersgrensene ble i realiteten fjernet for yngre årskull. Nå starter arbeidet med nytt regelverk opp igjen.

Nytt om navn

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?