Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret i 2019

I mellomoppgjøret har det på Virkes områder blitt enighet om en avtale på linje med LO/NHO-oppgjøret. 

Lønnstillegget (inkludert et lavlønnstillegg på 2 kr per time) blir kr. 4,50 i timen, dvs. kr. 8 775 i året, med virkning fra 1. april.

 


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2019 - arbeidstakere med 37,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning 4,50 134,95
Krav om fagbrev eller tilsvarende 4,50 148,15
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning 4,50 140,65
Krav om fagbrev eller tilsvarende 4,50 153,85
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning 4,50 150,05
Krav om fagbrev eller tilsvarende 4,50 164,25

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2019 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning 4,75 142,55
Krav om fagbrev eller tilsvarende 4,75 156,50
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 4,75 148,57
Krav om fagbrev eller tilsvarende 4,75 162,52
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 4,75 158,50
Krav om fagbrev eller tilsvarende 4,75 173,50