Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke kom ikke til enighet i forhandlingene for ansatte i kinoer. Oppgjøret går dermed til mekling.

Sentrale krav for Fagforbundet var innføring av ubekvemstillegg på kveldstid samt et godt lønnstillegg. Avtaleområdet har et svært lavt lønnsnivå med kun 74 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Arbeidsgiver ville ikke møte våre krav på disse punktene - dermed var bruddet i forhandlingene et faktum.

Virke 015

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:
Bruddprotokoll, Virke - Kino, hovedoppgjøret 2022


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2021 - for arbeidstakere med 37,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 139,70
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 152,90
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 145,40
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 158,60
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 154,80
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 169,-

 

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2021 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,44 147,57
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,44 161,51

 

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,44 153,59
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,44 167,53
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,44 163,52
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,44 178,52
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?