Til hovedinnhold

Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kioskmedarbeidere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2024

Det ble enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke om kinoavtalen. Enigheten innebærer et generelt tillegg på alle på kr. 20 475, 10,50 pr. time (37,5) i full stilling.

- Virke kom Fagforbundet i møte på to av våre viktigste krav, nemlig et godt generelt tillegg og innføring av godtgjøring for ubekvem arbeidstid. Oppgjøret går utover frontfagets ramme, noe som var nødvendig får å heve nivået på avtalen, sier forhandslingsleder Karianne Hansen Heien. 

Fagforbundet og Virke er i første omgang enige om å innføre et tillegg på ubekvem arbeidstid på minimum kr. 20 mellom kl. 22.00-06.00. Tillegget vil deretter utvides til å gjelde fra kl. 21.00-06.00 i 2026.

Innføring av et tillegg for ubekvem arbeidstid har vært svært viktig for våre medlemmer. Det anerkjenner den ulempen det er å jobbe når andre har fri.

I tillegg er det kommet noen tekstlige tydeliggjøringer i avtalen, eksempelvis kravet om å drøfte arbeidsplaner med de tillitsvalgte.

Les mer om resultatet i protokollen fra forhandlingene (pdf)

Fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger er satt til 1. oktober 2024.

 

Mellomoppgjøret 2023

Godt resultat for ansatte i kinoer i Virke-oppgjøret

Fagforbundets medlemmer i kinoer en rekke andre private virksomheter får et lønnsopprykk på 7.50.- øre per time. Ansatte i kinoer får også et lavtlønnstillegg på 3.- kroner per time.

Det gir et samlet lønnsopprykk på til sammen 20 475. – kroner.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Oppgjøret gis med virkning fra 1.4.2023

Hele protokollen kan du lese her.

Virke 015

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, hovedoppgjøret, 2024

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2022 - for arbeidstakere med 37,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 146,05
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 159,25
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 153,75
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 166,95
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 168,15
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 182,35

 

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2022 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 154,28
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 168,22

 

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 162,41
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 176,36
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 177,62
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 192,62
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?