Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret i 2018

I hovedoppgjøret har det på Virkes områder i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer LO/NHO-oppgjøret.

Det generelle lønnstillegget blir kr. 3,80 i timen, dvs. kr. 7 410 i året, med virkning fra 1. april.

Ytterligere tillegg kan gis under lokale forhandlinger.

Virke følger LO/NHO-avtalen når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

Resultatet sendes ut til uravstemning. Medlemmene vil motta dokumenter for dette. Fristen for å stemme er 30. mai. LO anbefaler å stemme for avtalen.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2018 - arbeidstakere med 37,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 3,80 130,45
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,80 143,65
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 3,80 136,15
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,80 149,35
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 3,80 145,55
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,80 159,75

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2018 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 3,80 137,47
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,80 151,42
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 3,80 143,49
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,80 157,44
Stillingsgruppe Tillegg per time fra 1. april Garantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning 3,80 153,42
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,80 168,42