Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time. I tillegg er partene enige om et lavlønnstillegg på en krone for ansatte omfattet av kinooverenskomsten; tilsammen 3,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

Hovedoppgjøret i 2020

Fagforbundet og Virke ble enige om et generelt lønnstillegg på kr. 1,50 i timen, og en tilsvarende heving av minstelønnssatsene. 

Overtidsarbeid som finner ikke finner sted umiddelbart etter ordinær arbeidstid skal godtgjøres med minst to timer.

Partene enige om å jobbe med å få et bedre faktagrunnlag over lønnsnivået i bransjen, samt at lokale parter skal gjennomføre en kartlegging av, drøfte grunnlaget for og vurdere omfanget av midlertidige ansettelser og tilkallingsvikarer i bransjen.

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidplassene

Virke 015

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2021 - for arbeidstakere med 37,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 139,70
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 152,90
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 145,40
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 158,60
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 154,80
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 169,-

 

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2021 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 147,38
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 161,32

 

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 153,40
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 167,34
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 3,25 163,33
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,25 178,33