Kinoer

Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kioskmedarbeidere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke har blitt enige om ny Landsoverenskomst for kino.

Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,71 kroner per time for dem som jobber 35,5 timers uke og 6,35 kroner per time dem som jobber 37,5 timers uke.

Partene er også blitt enige om en vesentlig heving av minstelønnssatsene på 3- og 6-årstrinnet (se egen tabell under). 

Oppgjøret har en ramme på fire prosent, hvor 0,8 prosent skal forhandles lokalt. De lokale forhandlingene skal være ferdig innen 1. desember. Det skal også gjennomføres felles opplæring om lokale forhandlinger.

Partene har blitt enige om å innføre et tillegg for håndtering av oppkast, sprøyter o.l. på minimum 200 kroner per tilfelle.

Videre er partene blitt enige om å se på tillegg for nattarbeid fram mot neste hovedoppgjør.

Virke 015

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:
Bruddprotokoll, Virke - Kino, hovedoppgjøret 2022
Protokoll, meklerens møtebok, hovedoppgjøret 2022

Vedlegg:
Tariffplakat, Virke - kino, hovedoppgjøret 2022


Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2022 - for arbeidstakere med 37,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 146,05
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 159,25
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 153,75
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 166,95
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 168,15
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 182,35

 

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2022 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 154,28
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 168,22

 

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 162,41
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 176,36
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 177,62
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 192,62
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?