Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time. I tillegg er partene enige om et lavlønnstillegg på en krone for ansatte omfattet av kinooverenskomsten; tilsammen 3,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

Hovedoppgjøret i 2020

Fagforbundet og Virke ble enige om et generelt lønnstillegg på kr. 1,50 i timen, og en tilsvarende heving av minstelønnssatsene. 

Overtidsarbeid som finner ikke finner sted umiddelbart etter ordinær arbeidstid skal godtgjøres med minst to timer.

Partene enige om å jobbe med å få et bedre faktagrunnlag over lønnsnivået i bransjen, samt at lokale parter skal gjennomføre en kartlegging av, drøfte grunnlaget for og vurdere omfanget av midlertidige ansettelser og tilkallingsvikarer i bransjen.

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidplassene

Nye minstelønnssatser for kinoansatte pr 1. april 2020:

Stilling0 år3 år6 år
Uten særskilt krav til utdanning136,45142,15151,55
Krav om fagbrev eller lignende149,65155,35165,75
Stilling0 år3 år6 år
Uten særskilt krav til utdanning144,13150,15160,08
Krav om fagbrev eller lignende158,07164,09175,08

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2019 - arbeidstakere med 37,5 timers uke

StillingsgruppeTillegg per time fra 1. aprilGarantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning4,50134,95
Krav om fagbrev eller tilsvarende4,50148,15
StillingsgruppeTillegg per time fra 1. aprilGarantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning4,50140,65
Krav om fagbrev eller tilsvarende4,50153,85
StillingsgruppeTillegg per time fra 1. aprilGarantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning4,50150,05
Krav om fagbrev eller tilsvarende4,50164,25

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2019 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

StillingsgruppeTillegg per time fra 1. aprilGarantert timelønn fra 1. april
Uten særskilt krav til utdanning4,75142,55
Krav om fagbrev eller tilsvarende4,75156,50
StillingsgruppeTillegg per time fra 1. aprilGarantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning4,75148,57
Krav om fagbrev eller tilsvarende4,75162,52
StillingsgruppeTillegg per time fra 1. aprilGarantert timelønn fra 1. april 2018
Uten særskilt krav til utdanning4,75158,50
Krav om fagbrev eller tilsvarende4,75173,50