Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret i 2020

Fagforbundet og Virke ble enige om et generelt lønnstillegg på kr. 1,50 i timen, og en tilsvarende heving av minstelønnssatsene. 

Overtidsarbeid som finner ikke finner sted umiddelbart etter ordinær arbeidstid skal godtgjøres med minst to timer.

Partene enige om å jobbe med å få et bedre faktagrunnlag over lønnsnivået i bransjen, samt at lokale parter skal gjennomføre en kartlegging av, drøfte grunnlaget for og vurdere omfanget av midlertidige ansettelser og tilkallingsvikarer i bransjen.

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidplassene

Nye minstelønnssatser for kinoansatte pr 1. april 2020:

Stilling 0 år 3 år 6 år
Uten særskilt krav til utdanning 136,45 142,15 151,55
Krav om fagbrev eller lignende 149,65 155,35 165,75
Stilling 0 år 3 år 6 år
Uten særskilt krav til utdanning 144,13 150,15 160,08
Krav om fagbrev eller lignende 158,07 164,09 175,08

Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke