Til hovedinnhold

Virke - Kinoer

Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kioskmedarbeidere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2023

Godt resultat for ansatte i kinoer i Virke-oppgjøret

Fagforbundets medlemmer i kinoer en rekke andre private virksomheter får et lønnsopprykk på 7.50.- øre per time. Ansatte i kinoer får også et lavtlønnstillegg på 3.- kroner per time.

Det gir et samlet lønnsopprykk på til sammen 20 475. – kroner.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Oppgjøret gis med virkning fra 1.4.2023

Hele protokollen kan du lese her.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke har blitt enige om ny Landsoverenskomst for kino.

Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,71 kroner per time for dem som jobber 35,5 timers uke og 6,35 kroner per time dem som jobber 37,5 timers uke.

Partene er også blitt enige om en vesentlig heving av minstelønnssatsene på 3- og 6-årstrinnet (se egen tabell under). 

Oppgjøret har en ramme på fire prosent, hvor 0,8 prosent skal forhandles lokalt. De lokale forhandlingene skal være ferdig innen 1. desember. Det skal også gjennomføres felles opplæring om lokale forhandlinger.

Partene har blitt enige om å innføre et tillegg for håndtering av oppkast, sprøyter o.l. på minimum 200 kroner per tilfelle.

Videre er partene blitt enige om å se på tillegg for nattarbeid fram mot neste hovedoppgjør.

Virke 015

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2022 - for arbeidstakere med 37,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 146,05
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 159,25
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 153,75
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 166,95
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,35 168,15
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,35 182,35

 

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2022 - arbeidstakere med 35,5 timers uke

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 154,28
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 168,22

 

Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 162,41
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 176,36
Stillingsgruppe Tillegg per time Garantert timelønn
Uten særskilt krav til utdanning 6,71 177,62
Krav om fagbrev eller tilsvarende 6,71 192,62
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?