Til hovedinnhold

Vi trenger engasjerte medlemmer

Kasserer i fagforbundet Sykehus og Helse Oslo. Styremedlem i Yrkesseksjon Kontor og administrasjon Oslo.

Kasserer i fagforbundet Sykehus og Helse Oslo. Styremedlem i Yrkesseksjon Kontor og administrasjon Oslo. (Foto: Karina Torsæter /Fagforbundet Oslo)

Å sikre faglig utvikling og yrkesstatus er en viktig del av arbeidet i Fagforbundet.

29.06.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 29.06.2022

I den anledning har vi intervjuet Arild W. Holland, som er nytt styremedlem i Yrkesseksjonen for Kontor og administrasjon (YKA). Han er ansatt på Oslo universitetssykehus (OUS) som administrasjonskonsulent. For tiden er han frikjøpt som kasserer i Fagforbundet sykehus og helse, Oslo på fulltid. Og han er også valgt som leder av Yrkesseksjon Kontor og administrasjon i samme forening.

Hvorfor ble du fagorganisert?

- Det er todelt. En er reint ideologisk. Vi som er arbeidstakere, må stå samlet ovenfor arbeidsgiverne hvis vi skal ha mulighet til få igjennom våre krav. Historien har vist oss at det er fagbevegelsen selv som har skaffet oss mange av de godene og rettighetene som vi tar som en selvfølge i dag. Det andre er som en rein forsikring. Skulle noe skje som gjør at man trenger hjelp i saker, som omhandler rettigheter på arbeidsplassen, vil vi svært mange steder ha et plasstillitsvalg som man kan gå til. Og er det virkelig en alvorlig konflikt har vi tillitsvalgte på flere nivåer som kan trå til. Å ha veldig mange flinke, og godt skolerte, tillitsvalgte er en enorm styrke. Våre rettigheter er under press mange steder, også i det vi forstår som mer velorganiserte deler av arbeidslivet.

- Når jeg begynte på OUS var Fagforbundet et naturlig valg. Det måtte være et forbund i LO-familien. Før jeg kom hit var jeg medlem av EL og IT Forbundet. l så måte har jeg nok vært sammenhengende organisert de siste 20 åra. Å være en del av fagbevegelsen er å ta del i historien. Så liker jeg tanken om at vi må stå sammen og vise solidaritet med de som ikke har det fullt så trygt og godt som så mange av oss har det. Dette er viktig både i en nasjonal og en internasjonal sammenheng.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

- Kunne påvirke beslutninger. Og så møter man så mange trivelige folk.

Hva ønsker du å få til i YKA?

- Hjelpe til med å tilrettelegge, slik at de engasjerte menneskene i YKA-styret i foreninga får yrkesseksjonen til å være enda mer relevant for medlemmene. Og å få den lokale yrkesseksjonen til å bli bedre.

- Vi trenger engasjerte medlemmer. Det skal være mulig å delta litt og veldig mye alt ettersom hva man føler man har mulighet til. For min egen del så har det vært å få tatt både «Ledelse og organisasjon» og «Ledelse og digitalisering» gjennom YKA sitt samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Et supert tilbud.

Om Yrkesseksjon kontor og administrasjon Oslo

Fagforbundet Oslo har fire yrkesseksjoner med egne styrer. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I yrkesseksjonene jobbes det yrkesfaglig og yrkespolitisk sammen med faggrupper. Yrkesseksjonene arrangerer også kurs i samarbeid med fagforeningene.

Yrkesseksjon kontor og administrasjon dekker alle stillinger innen det kontorfaglige, blant annet sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, ledelse, rådmenn, økonomer og HR.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?