Yrkesseksjon kontor og administrasjon

01.12.2019
Sist oppdatert: 03.03.2020

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter. I yrkesseksjonene jobbes det både yrkesfaglig og yrkespolitisk for våre medlemmer innen de ulike yrkesområdene.  For Yrkesseksjon kontor og administrasjon gjelder det blant andre for sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, mellomledere, rådmenn, økonomer og personalmedarbeider. Nasjonalt jobbes det også mye med påvirkning på utdanningsområdene som omhandler yrkesområdene. I tillegg utarbeider administrasjonen, sammen med faggrupper, noen faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene.

Styret:

Leder: Sonia Khan - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo

Nestleder: Per Arne Nicolaysen – OSA - Oslo Sporveien

Styremedlem: Lill Merete Havstein - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo

Styremedlem: Lensley Baya - ForSe - Forvaltning og service

Styremedlem: - Nordahl Øivind - Pleie og omsorg

Vara: Strand Espen Herulf - ForSe - Forvaltning og service

;