Til hovedinnhold

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Roger Kristensen er HTV i Boligbygg Oslo KF og leder av Yrkesseksjon Kontor og administrasjon Oslo.

Roger Kristensen er HTV i Boligbygg Oslo KF og leder av Yrkesseksjon Kontor og administrasjon Oslo. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

01.12.2019
Sist oppdatert: 11.04.2023

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter. I yrkesseksjonene jobbes det både yrkesfaglig og yrkespolitisk for våre medlemmer innen de ulike yrkesområdene.  For Yrkesseksjon kontor og administrasjon dekker alle stillinger innen det kontorfaglige,blant annet sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, ledelse, rådmenn, økonomer og HR. Nasjonalt jobbes det også mye med påvirkning på utdanningsområdene som omhandler yrkesområdene. I tillegg utarbeider administrasjonen, sammen med faggrupper, faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene. Yrkesseskjonen arrangerer også kurs i samarbeid med fagforeningene.

Styret:

Leder:

Roger Haldorsen Kristensen, Fagforbundet ForSE - forvaltning og service.

Nestleder:

Lensley Baya – ForSe - Fagforbundet Forvatning og Service, Oslo.

Styremedlem:

Tove Rundtom, Fagforbundet Post Olso og Omegn.

Lill Merete Havstein - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo.

Ragna Kyrkjebø - Fagforbundet Post, Oslo og omegn.

Vara:

Arild Holland, Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo.

Per Anton Smedhaug, Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?