yrkesseksjon-kontor-og-administrasjon

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

01.12.2019
Sist oppdatert: 03.06.2022

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter. I yrkesseksjonene jobbes det både yrkesfaglig og yrkespolitisk for våre medlemmer innen de ulike yrkesområdene.  For Yrkesseksjon kontor og administrasjon dekker alle stillinger innen det kontorfaglige,blant annet sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, ledelse, rådmenn, økonomer og HR. Nasjonalt jobbes det også mye med påvirkning på utdanningsområdene som omhandler yrkesområdene. I tillegg utarbeider administrasjonen, sammen med faggrupper, faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene. Yrkesseskjonen arrangerer også kurs i samarbeid med fagforeningene.

Styret:

Leder: Sonia Khan - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo

Nestleder: Lensley Baya – ForSe - Fagforbundet Forvatning og Service, Olso

Styremedlem: Lill Merete Havstein - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo

Styremedlem: Ragna Kyrkjebø - Fagforbundet Post, Oslo og omegn.

Styremedlem: Nordahl Øivind - Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo

Vara: Linda Hægdahl - Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo

Vara: Tove Rundtom - Fagforbundet Post, Oslo og omegn

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?