Til hovedinnhold

Vil fortsette å jobbe for likebehandling i prehospitale tjenester

Fagforbundet mener at fagarbeidere med videreutdanning i nasjonal paramedic skal likestilles med paramedisinere.

Fagforbundet mener at fagarbeidere med videreutdanning i nasjonal paramedic skal likestilles med paramedisinere. (Foto: Birgit Dannenberg)

En samlet arbeidstakerside fremmet krav om at ambulansefagarbeidere med videreutdanning i nasjonal paramedic måtte få lønn som gruppe 4. Disse har en utdanning som i stor grad tilsvarer en bachelorgrad. Her ble arbeidstakerorganisasjonene møtt av en kald skulder fra arbeidsgiverforeningen Spekter.

21.06.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 07.09.2022

– Mange fagarbeidere har de siste årene tatt videreutdanning i nasjonal paramedic og nå det er viktig at de likestilles med paramedisinere. Her nådde vi ikke fram, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Skuffet over liten vilje til å likebehandle yrkesgrupper

– Vi er skuffet over at det ikke var vilje til å løse spørsmålet om lønnsmessig likebehandling av gruppene innen for prehospitale tjenester i den sentrale avtalen (A2). Fagforbundet vil jobbe videre med å sikre anerkjennelse og likebehandling av yrkesgruppene i ambulansetjenesten, sier Green Nilsen.

– Det mangler kompetanseplaner og en tanke om hvilken kompetanse man trenger i mange virksomheter. Vi risikerer en opphopning av kompetanse. Spekter mener dette bør avtales lokalt og vil ikke avtale dette sentralt, sier hun.

Fagforbundet mener det ville vært bedre med en helhetlig lønnspolitikk for disse gruppene, ikke minst for å sikre likebehandling.  Derfor ansettes det nå i Oslo stort sett paramedisinere. Ambulansearbeidere har liten mulighet til å få jobb og antallet lærlingeplasser reduseres. Andre steder i landet har de ingen søkere med bachelor.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?