Til hovedinnhold

Tillitsvalgte anbefaler Fase 2 skolering til alle

Tillitsvalgte på Fase 2 skolering. Fra venstre: Bibi Assami, Vignaraajah Erempamoorthy og Kathrine Holmen.

Tillitsvalgte på Fase 2 skolering. Fra venstre: Bibi Assami, Vignaraajah Erempamoorthy og Kathrine Holmen. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Kunnskap er makt. På Fase 2 skolering får tillitsvalgte grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser.

02.06.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 02.06.2022

Vi har spurt tre deltakere på kurset om hvorfor de meldte seg på, om hva de har lært og om de er fornøyde.

Bibbi Assami, hjelpepleier og plasstillitsvalgt på Aker sykehus

- Jeg er på kurset for å lære om lover og regler og øke kompetansen

- Jeg har lært mye nytt. Blant annet om rollene og funksjonene som plasstillitsvalgt.

- Jeg er også fornøyd med kurset. Alle bør ta det.

Vignaraajah Erampamoorthy, plasstillitsvalgt i hjemmetjenesten i bydel Stovner

- Jeg har meldt meg på kurset for å passe på mine kolleger. Passe på at de får rettigheter de skal ha.

- Jeg har lært om lover, rettigheter og om verving. Har ikke lært så mye nytt, men jeg skal forsøke å verve lærlingene når de kommer.

- Jeg er fornøyd med kurset, og kan anbefale det til alle tillitsvalgte.

Kathrine Holmen, jobber i Fremtind Service AS og styremedlem i Fagforbundet Teknisk forening Oslo

- Jeg har tatt Fase 1 og meldte meg på Fase 2 kurset for å bli mer kjent med lover og regler. Og fordi jeg ønsker å gjøre en bedre jobb som tillitsvalgt.

- Jeg er blitt mer kjent med avtaleverket som tillitsvalgt. Jeg er overrasket over hvor stor lovverket er.

- Jeg er fornøyd med kurset som tillitsvalgt og anbefaler også alle tillitsvalgte å ta det.

Om skoleringa

Hensikten med Fase 2 kursene er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser. Målgruppen er tillitsvalgte i Fagforbundet Oslo som har gjennomført Fase 1 i lokal forening.

Tema på kurset er omfattende. Kursdeltakerne gjennomgår Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter. Arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Verving, tillitsvalgtes rolle og funksjoner. Drift av fagforening, fullmaktstruktur, møter og saksbehandling. Innblikk i viktige verktøy for tillitsvalgte som Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, overenskomster, tariffavtaler og hovedavtaler.

Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelt tema, gruppearbeid og øvelser. Varigheten på kurset er totalt ni dager fordelt på tre ganger tre dager.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?