Til hovedinnhold

Nytt lærlingehefte hjelper tillitsvalgte til å bistå og verve lærlinger

Maren Oddvang, leder for Fagforbundet Ung Oslo og Helge Sporsheim, leder for Yrkesseksjon helse og sosial Oslo, presenterer lærlingeheftet.

Maren Oddvang, leder for Fagforbundet Ung Oslo og Helge Sporsheim, leder for Yrkesseksjon helse og sosial Oslo, presenterer lærlingeheftet. (Foto: Martin Halsos)

Det er viktig å være til stede for lærlingene. Fagforbundet Ung Oslo har sammen med yrkesseksjonene lager et hefte for tillitsvalgte på arbeidsplasser med lærlinger.

19.05.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 19.05.2022

- Vi ser at tillitsvalgte har behov for ekstra kunnskap rundt det å bistå og hjelpe lærlinger.  Vi får ofte spørsmål fra tillitsvalgte angående lærlingenes rettigheter. Og vi vet at det er behov for mer kunnskap rundt det å ha en læring på arbeidsplassen, sier Maren Oddvang, barne- og ungdomsarbeider, tillitsvalgt og leder av Fagforbundet Ung Oslo.

- Fagforbundet Oslo ønsker med lærlingehefte å gi informasjon om hva det innebærer å ha lærlinger på arbeidsplassen. Formålet med heftet er primært å beskrive de praktiske sidene ved å ta imot og ivareta lærlingen. I tillegg gir heftet informasjon og veiledning om rettighetene til lærlingen. Lærlingene omfattes av to lover; arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. I tillegg kommer rettighetene i tariffavtalene. Å finne all nødvendig informasjon ett sted gjør det enklere for de tillitsvalgte å bistå. Lærlingeheftet henvender seg først og fremst til tillitsvalgte, men inneholder også nyttig informasjon til andre aktører i Fagforbundet, sier Oddvang.

God hjelp i lærlingeansettelser

- Få vet at tillitsvalgte skal være med i lærlingenes ansettelsesprosess. Med lærlingeheftet i hånda har du en god hjelper. Heftet inneholder informasjon om hva en lærling er, litt om fag- og svenneprøver, hva loven sier spesifikt om lærlinger og om opplæringstid og verdiskapingstid. I tillegg finner du en liste over hva Fagforbundets tariffavtalene sier om lærlinger, og hvor i avtalen du kan finne det, forteller ungdomslederen.

Et utgangspunkt for en vervesamtale

- Fagforbundet Ung Oslo arrangerer hvert år, sammen med ungdom i fagforbundene, lærlingepatruljer på arbeidsplassene. Ofte opplever vi at lærlingene vi møter ikke kjenner tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det er synd, fordi lærlingene trenger oppfølging fra fagorganiserte. Mange av lærlingene vi har møtt kan fortelle om mye selvstendig jobbing, mye overtid og manglende opplæring i HMS. Samtidig ser at vi får færre og færre lærlingemedlemmer. Vårt råd er at du som tillitsvalgt bruker lærlingeheftet som utgangspunkt til en samtale om  arbeiderrettigheter, og viktigheten av å være organisert. Det er også et fint tidspunkt til å verve, tipser hun.

Slik skaffer du lærlingeheftet

- Lærlingeheftet er blitt sendt ut til alle fagforbundene i Oslo. Ta kontakt med din forening, hvis du ikke har fått det, sier ungdomslederen.

- Med tiden håper vi også å få lagt det ut på tillitsvalgtportalen til Fagforbundet, men det må vi vente litt med. Først og fremst vil vi at tillitsvalgte i Oslo skal bruke lærlingeheftet. Jeg har allerede fått gode tilbakemeldinger ut i fra de som har sett heftet, avslutter Maren Oddvang.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?