Generelt kronetillegg på 18 500 til alle i Sporveien

Fagforbundet Oslo sporveiers arbeiderforenings forhandlingsdelegasjon i hovedoppgjøret 2022. Leder Ola Floberg holder resultatet i hånda.

Fagforbundet Oslo sporveiers arbeiderforenings forhandlingsdelegasjon i hovedoppgjøret 2022. Leder Ola Floberg holder resultatet i hånda. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) har kommet til enighet med Sporveien i årets hovedoppgjør. Forhandlingene startet 25 april og ble avsluttet 3 mai.

04.05.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 05.05.2022

Forhandlingsutvalget til OSA og leder Ola Floberg er veldig fornøyd med resultatet av årets hovedoppgjør:

- Vi fikk innfridd kravet om et høyt generelt kronetillegg på 18 500, med ramme på nesten fire prosent og noen tekniske ting som er viktig for våre medlemmer. En del av diskusjonene i oppgjøret gikk på å gjøre noe med at de som får resultatet i prosent får gjennomgående mer enn vi på kronetillegg. Dette øker forskjellene, sier Floberg.

- Det var svært viktig å få omregningsfaktoren for hjemmevakt tariffert. Det gir trygghet for å lage gode beredskapsvaktordninger for Sporveien på teknisk side, fortsetter han.

- Vi blei også enige om en oppjustering av kronetillegg som var viktig. Disse står som regel stille over mange år, avslutter Ola Floberg.

Resultatet

 • Alle lønnstrinn på Sporveiens lønnsregulativ reguleres med 18 500 kroner med virkning fra 1. april, og alle ansatte med individuell avlønning får minimum kroner 7800 i lønnstillegg.
 • Produksjonsplanleggere Ryen får økt sinn lønn fra lønnstrinn 31 til 32.
 • Endring i særbestemmelse for vognbetjening pkt. 2.42
  Bestemmelsen endres til følgende ordlyd: Ved forsinkelser ved innkjøring eller avløsning, som skyldes trafikkforstyrrelser gis et tillegg tilsvarende forsinkelsens varighet, for så vidt forsinkelsen ikke går inn i ev. reguleringsopphold.
 • Pliktvikariat for helgedagsbetjening reduseres til 8 år fra 10 år
 • Godtgjørelse jobbinstruktører økes til kr 40,- pr. time
 • Godtgjørelse praksisveileder økes til kr 40,- pr. time
 • Godtgjørelse baser økes til kr 15,- pr. time
 • Godtgjørelse for ordinær lørdag/søndagsarbeid 17.00-06.00 økes til kr 25,-
 • Godtgjørelsen for bruk av sivile klær økes til kr. 4,- pr. time
 • Beredskapsvakt/hjemmevakt utenfor arbeidstid omregnes til arbeidstid i forholdet 1/5.
 • Endring i Fellesbestemmelsenes pkt. 5.13.3 – «Overtidsgodtgjørelse for arbeidstakere med årslønn fra og med 7,5 G» Bestemmelsen strykes
 • Endring i Fellesbestemmelsenes pkt. 8.5 – ansatte på individuell lønn fra 32 til 36.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?