Til hovedinnhold

Økt kjøpekraft og bedre ansiennitetsbestemmelse i Unicare Bo & Omsorg AS

Lasse Skurtveit, politisk sekretær i Fagforbundet Oslo.

Lasse Skurtveit, politisk sekretær i Fagforbundet Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Forhandlingene er gjennomført i Unicare Bo & Omsorg AS. Partene ble enig 4. mai.

06.05.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 12.05.2022

- Jeg er fornøyd med resultatet av forhandlingene. Oppgjøret sikrer økt kjøpekraft til alle og vi har økt helgetillegget med fem kroner. Videre har vi fått bedre ansiennitetsbestemmelser og sikret de som tar relevant fagbrev fagarbeiderlønn. Vi har også sikret pensjonen i tariffperioden, sier Lasse Skurtveit, forhandlingsleder for de medlemmene og politisk sekretær i Fagforbundet Oslo.

- Nå skal resultatet ut til uravstemning blant medlemmene. De har siste ordet, avslutter han.

Resultater i forhandlingene mellom Unicare Bo og Omsorg AS og Fagforbundet

  • Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav til utdanning i kategori A godskrives all tidligere praksis og erfaring. Lønnsansiennitet opptjenes fullt ut etter tiltredelse.
  • Etter avlagt og bestått fagprøve i helse, sosial og omsorgsfag, gis arbeidstakeren avlønning som fagarbeider i kategori B. Ved omgjøring av slik stilling i den forbindelse, beholdes tidligere beregnet lønnsansiennitet fra kategori A.
  • For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på kr. 60,- per arbeidet time.
  • Dersom fridag som er erstatning for søndag (ukentlig fridag jf arbeidsmiljøloven § 10-8 faller på en helge- eller høytidsdag, skal det gis 1 ekstra fridag innen 1 måned. Dersom ikke slik fridag kan gis skal det utbetales ordinær daglønn.
  • Overtidstillegget betales for faktisk medgått arbeidstid.
  • I de tilfeller der endringer er pålagt og varslet senere enn tre dager før forskyvning finner sted, men aldri mindre enn 1 dag, betales et tillegg på 50 % av timelønn for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid. Dersom arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid senere enn 1 dag før betales som overtid, den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid.
  • Arbeidsgiver forpliktelser til seg til å ikke sette ned satsene i eksisterende pensjonsordning for ansatte i Bo & Omsorg AS i overenskomstperioden fra 1.april 2022 til og med 31.mars 2024.

 

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?