Til hovedinnhold

Like muligheter uavhengig av kjønn

Vi har spurt kvinnelige tillitsvalgte hvorfor de støtter en av Fagforbundet Oslos tre paroler for 8. mars og hvorfor dagen er viktig for dem.

01.03.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 03.03.2022

Hvorfor støtter du parolen « - Helse hele livet - styrk AFP og særaldersgrensene»?

- Jeg støtter parolen «Helse hele livet – styrk AFP og særaldersgrensene». Manuelle yrker med lavere krav til utdannelse og lav lønn er også yrkene med høyest grad av uførepensjonister - dette gjelder særlig i kvinnedominerte yrker. Der noen kan velge når de skal gå av med pensjon tar noen yrker dette valget for deg. Det minste vi skal forvente er at folk får en pensjon å leve av etter et krevende arbeidsliv, sier Anna Lund Bjørnsen, røyk- og redningsdykker og leder i Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Hva betyr 8. mars for deg?

- 8.mars for meg er en viktig påminnelse på at vi fortsatt må kjempe for det som egentlig bør være en selvfølge - like muligheter uavhengig av kjønn. Jeg opplever at jeg i min arbeidshverdag har nettopp dette, like muligheter som mine mannlige kollegaer. Og anerkjenner at jeg kan ha dette nettopp på grunn av de kvinnene som har gått opp løypa før meg og skapt plass for kvinner i mannsdominerte yrker. Det er kvinnekamp i praksis!

Fagforbundet Oslos 8. mars paroler

I år stiller Fagforbundet Oslo med tre paroler:

  • En for alle, alle for en – applaus erstatter ikke likelønn
  • Jeg er livslang – det må pensjonen min også være
  • Helse hele livet – styrk AFP og særaldersgrensen

Program for 8. mars

Fagforbundet Oslo inviterer til mat og prat før vi går samlet til Youngstorget for å markere kvinnedagen.

Møt oss fra 16.00 i Fagforbundet Oslos kantine i andre etasje, Apotekergata 8 i Oslo sentrum.

Vil du være parolebærer eller vakt?

Send Fagforbundet Oslo en epost om du ønsker du å bære en av våre paroler.  

8. marskomiteen trenger vakter til Youngstorget og til toget. De oppfordrer spesielt menn til å melde seg. Det er en fin måte å vise solidaritet med kvinner og kvinnebevegelsen.

Fyll ut dette skjema for å bli vakt.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?