Til hovedinnhold

Nettseminar om årets barnehagedag

Hvordan arbeider barnehagene for at barna skal føle seg inkludert og for at vennskap kan utvikles? Som oppvarming til Barnehagedagen inviterer vi barnehageansatte, foreldre og andre interessert til et nettseminar 14. mars. Her vil du blant annet få møte både forskere og en barnehagelærer som kan gi inspirasjon i videre arbeid med gode relasjoner og utvikling av vennskap mellom barn. Selve barnehagedagen arrangeres 15. mars.

11.01.2022 av Arbeidsgruppa for barnehagedagen
Sist oppdatert: 13.01.2022

Du kan melde deg på ved å trykke her. 

I følge rammeplanen skal alle barn oppleve seg betydningsfulle for felleskapet og kunne være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barna skal også få erfare hvordan alle kan lære av hverandre og fremme sin nysgjerrighet for likheter og forskjeller. 

Hvordan arbeider barnehagene for at barna skal føle seg inkludert og for at vennskap kan utvikles? Hvordan involveres barna selv og hvordan involveres foreldrene. Dette er barnehagene invitert til å synliggjøre på Barnehagedagen.

Program 14. mars (med forbehold om endringer)

Møteleder: Marianne Fehn, FUB

18.00–18.15 Velkommen 
Leder av FUB, Einar Olav Larsen
Leder av Fagforbundet, Mette Nord
Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal

18.15–19.00 Innledninger 

«Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl: Utfordringer i barnehagens arbeid med vennskap og relasjoner mellom de yngste barnehagebarna»
Ellen Os, førsteamanuensis, OsloMet

«Voksne skaper vennskap – både i og utenfor barnehagen»
Dina Von Heimburg, universitetslektor, NTNU

«Vennskap i barnehagen»
Sondre Bjaberg, pedagogisk leder, Årvollskogen barnehage i Oslo: 

19.00–19.15 Pause

19.15–20.00 Samtale mellom innlederne med utgangspunkt i møtedeltakernes kommentarer og spørsmål i chatten
Samtaleleder: Marianne Fehn, FUB

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?