Startskuddet har gått for revidering av årsplanene

ØFV: Karina Torsæter, Øivind Nordahl, Aron Hagos, Preben Torbjørnsen

Revidering av årsplanene for Fagforbundet Oslo er i gang. Fire tillitsvalgte fra planleggingsseminaret forteller om aktiviteter som er planlagt for neste år, og hvilken aktivitet som er deres hjerte nærmest.

30.11.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 01.12.2021

Rekruttere flere kursveiledere

Karina Torsæter er frikjøpt opplæringsansvarlig i Fagforbundet Sykehus og helse, Oslo og nestleder i Skoleringsutvalget i Fagforbundet Oslo. Hun har vært med på å revidere Skoleringsutvalgets aktiviteter for 2022.

- Hovedfokus og mål for Skoleringsutvalget er at regionen skal kunne bistå foreningene i større grad, slik at de tillitsvalgte får den skoleringen de trenger. Foreningene trenger flere veiledere og bistand fra region til å holde kurs, sier nestlederen.

- Vi vil i tillegg holde en del temakurs og lov- og avtalekurs. Skolering er viktig for at de tillitsvalgte blir tryggere i rollen og dette må vi hjelpe til med i større grad. Det er et hjertebarn for meg, avslutter Karina Torsæter.

Tillitsvalgtkurs i pensjon

Aron Hagos jobber som studentkontakt i Ungdomsutvalget for Fagforbundet Oslo og er medlem i Fagforbundet ForSE – forvalting og service. Han har vært med på å revidere aktivitenene for Fagforbundet Ung i 2022:

- For Fagforbundet Ung Oslo er målet for 2022 å gjøre Fagforbundet Oslo mer synlig blant studentene i byen, sier studentkontakten.

- Den viktigste fagpolitiske saken for meg er pensjon fra første krone. Dette er fordi jeg har ønske om en pensjon å leve av når jeg blir pensjonist. Mange er opptatt av pensjonen sin eller trenger mer informasjon om den. I den forbindelse vil Fagforbundet Ung Oslo holde et kurs om pensjon for unge tillitsvalgte neste år, avslutter Aron Hagos.

Få flere i faste og hele stillinger

Preben Torbjørnsen jobber med rus og psykiatri. Han er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet helse, sosial og velferd i St. Haugen bydel og styremedlem i Yrkesseksjon helse og omsorg i Fagforbundet Oslo. Han har vært med på å revidere og planlegge neste års aktiviteter for yrkesseksjonen:

- En av de viktige sakene vi skal jobbe med framover er å arbeide for at folk som ønsker det skal få jobbe i faste og hele stillinger, sier styremedlemmet.

- Vi har fått på plass en del faglige nettverk og kommer til å satse videre på det i tiden framover. Det betyr mye for meg, fordi det er folka som jobber i de ulike tjenestene som veit hva som er viktig. Nettverkene er en unik mulighet til å samle arbeidsfolk som brenner for faget sitt. Her får vi kjennskap til hva medlemmene er opptatt av, og hva de synes er viktig. Denne kunnskapen danner grunnlaget for politikken Fagforbundet Oslo skal kjempe for i fremtida, avslutter Preben Torbjørnson.

Nå flere medlemmer

Øivind Nordahl jobber med yngre med demenssykdom. Han er medlem i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo og styremedlem i Yrkesseksjon kontor- og administrasjon i Fagforbundet Oslo. Han har vært med på å revidere og planlegge aktiviteter for yrkesseksjonen i 2022:

- For 2021 og 2022 planlegger styret i Yrkesseksjon kontor og administrasjon å følge opp YKA-lederne i fagforeningene med arbeid rundt kompetanseplaner, kartlegging og utvidet bruk av medlemmers kompetanse, opplyser styremedlemmet.

- Utover det har styret mange mål for å nå ut til flere av våre eksisterende medlemmer med et godt fagligpolitisk samarbeid og tilbud. I tillegg har vi som mål å rekruttere nye medlemmer og binde sammen yrkesseksjonen og medlemmene, også på tvers av regioner, avslutter Øivind Nordahl.

Slik blir årsplanene revidert

Planleggingsseminaret til Fagforbundet Oslo ble holdt 11. - 12. november i Sandvika. Det var startskuddet for revidering av årsplanene til Fagforbundet Oslo og alle underutvalgene i regionleddet. Utvalgene fjerner aktiviteter det ikke er behov for lenger, og legger til nye aktiviteter der det er behov. Regionstyret var til stede for å støtte utvalgene i prosessen. Etter seminaret vil de reviderte planene bli behandlet i tre omganger. Først i arbeidsutvalget i Fagforbundet Oslo, videre i regionstyret og til slutt på representantskapet i mars. Der vil alle fagforeningene være til stede.

Relaterte artikler:

;