Ny leder i yrkesseksjon for kontor og administrasjon

Lensley Baya er hovedtillitsvalgt i Utdanningsadministrasjonen og kommer fra sentraladministrasjonen i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Han er nå fungerende leder for Yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo.

10.11.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 10.11.2021

- I første omgang skal jeg fungere i tre måneder. Dette er ellers min andre periode i yrkesseksjonen. Først ble jeg valgt inn som styremedlem og i nåværende periode er jeg valgt inn som nestleder, sier Lensley Baja.

Mål om samhandling på tvers

- Jobben min er å følge opp handlingsplanen og alle aktivitetene til yrkesseksjonen sammen med yrkesseksjonsstyret. Dette innebærer politisk arbeid, fagarbeid og kontakt med fagforeningene. Det er et mål av vi skal samhandle på tvers, så det er en viktig oppgave, sier Baya.

Verving og kompetansekurs på blokka

- Det som står på blokka nå er verving og kompetanseplaner. Det er viktig å få flere typer kontoransatte til Fagforbundet. Medvirkning står like sentralt uansett hvor du jobber i virksomheten. Fagforbundet  er kjent for å støtte de på gulvet, men vi trenger mer mangfold. Vi ekskluderer ingen og vi er allerede det forbundet som organiserer flest yrkeskategorier i alle ledd. Vervingen må skje på den enkelte arbeidsplass og i den enkelte klubb. Noen vi vil rette mer fokus på som lærlinger, forteller Lensley Baya.

Verveuke i slutten av november

- Yrkesseksjonen kjører verveuke i slutten av november sammen med fagforeningene. Forrige verveuke gjennomførte vi GDPR-kurs i samarbeid med fagforeningen.  Det var veldig populært kurs. Vi planlegger å ha kurs denne gangen også. Det er under planlegging sammen med fagforeningene, forteller Baya.

Vervetips

- Når vi skal verve så er jeg opptatt av å synliggjøre fordelene ved å være organisert. De fleste spør som regel «What’s in it for me?» Mange tenker ikke på at alle de godene vi nyter i dag, som åtte timersdag og ferie, er kjempet fram av fagbevegelsen. I tillegg til å ha en tillitsvalgt som medvirker i flere ledd, på arbeidsplassen, minner Baya om.

- Det er viktig å være medlem og stå på krava som arbeidstaker. Den eneste måten vi kan få gjennomslag på er å være fagorganisert. Spør en kollega hvorfor arbeidsgiver er organsiert når DU ikke er det, tipser Lensley Baya, fungerende leder for Yrkesseksjonen kontor og administrasjon i fagforbundet Oslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?