Real lønnsøkning for ansatte i Frelsesarmeen

Miljøarbeidere og andre lavtlønte kan få opptil 30 000 kroner mer å leve for etter at Frelsesarmeen, Fagforbundet og FO gjennomførte lønnsforhandlinger for 2020 og 2021.

06.10.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 06.10.2021

- Vi er godt fornøyd med et oppgjør som prioriterer lønnsøkning for lavtlønte og utjevning av forskjeller innenfor grupper. Samtidig som Frelsesarmeen skal være et attraktivt sted for folk med høyskoleutdanning, hvilket vi vil jobbe med også i kommende oppgjør. Det er viktig med en rød tråd gjennom forhandlingene fra år til år, sier Morten Danielsen LO-hovedtillitsvalgt i Frelsesarmeen.

Den opprinnelige lønnsramma, ble økt fra 2.8 prosent til 3.06 prosent.

Fikk til kronetillegg

Utgangspunktet for avtalen var hovedforhandlingene i 2020 og mellomforhandlingene i 2021. Til sammen fikk medlemmene et kronetillegg på omtrent 9000 kroner hver.

- I Fagforbundet prioriterer vi lavtlønte. Ved å få forhandlet fram at lønnsøkningen skal skje ved kronetillegg sikrer vi et mer rettferdig oppgjør, enn hvis alle får en liten prosentsats, forklarer Danielsen.

Noen vil få enda høyere lønn på bakgrunn av helgearbeid og andre tillegg. Det finnes eksempler på miljøarbeidere som vil oppleve en lønnsøkning på 30 000 kroner.

Nytt kveldstillegg

- Kveldstillegget blir endra. For å få til en avtale som er god nok for medlemmene våre, og som Frelsesarmeen kan leve med, ble vi med på å at kveldstillegget går fra førti til tretti prosent. Frelsesarmeen garanterte for att ingen ansatte skal tape økonomisk på dette da det skal være en omdisponering fra tillegg til grunnlønn og ikke et besparende tiltak. Dette vil også gjøre Frelsesarmeen som arbeidsgiver mer konkurransedyktig i forhold til grunnlønna i Virke, det offentlige, øvrige private og ideelle. I tillegg fikk vi da gjennomslag for andre goder som medlemmene våre vil nyte godt av, sier Danielsen.

- Vi har også fått gjennomslag for et annet viktig krav. Tidligere fikk du ikke ekstra betalt for tida fra seks til kvart på åtte om morgenen. Nå skal du få kveldstillegg for disse timene også. Du vil også få mer når du jobber i helgene. Satsen går fra 50 til 56 kroner timen, legger han til.

Pensjon fra første krone

I tillegg vil alle ha rett på pensjon fra første krone. Det er et viktig gode for våre medlemmer, spesielt for de som har lavere lønn.

Folk vil merke lønnsøkningen fra utbetaling i oktober og en del av de andre endringene som pensjon og omdisponering av kveldstillegg til grunnlønn, vil tre i kraft fra 1. januar da endringene vil bli gjennomført.

Relaterte artikler:

;