Til hovedinnhold

Barnehagedagen 2022: «Vennskap – Du og jeg » 

Det meste dreier seg om vennskap. Illustrasjonsbilde fra en tidligere Barnehagedag.

Det meste dreier seg om vennskap. Illustrasjonsbilde fra en tidligere Barnehagedag. (Foto: Jan Lillehamre)

15. mars markeres Barnehagedagen 2022 over hele landet for å synliggjøre hva barna erfarer, lærer og opplever i barnehagen. Tema for dagen er vennskap og slagordet er «Du og jeg».  Å skape vennskap og lære barn å beholde venner er viktig for barnet her og nå,  og for framtiden. 

19.11.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.11.2021

I følge rammeplanen skal alle barn oppleve seg betydningsfulle for felleskapet og kunne være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barna skal også få erfare hvordan alle kan lære av hverandre og fremme sin nysgjerrighet for likheter og forskjeller. 

1. januar 2021 fikk barnehagen nytt regelverk for barnehagemiljøet. Ifølge loven skal barnehagen sørge for at alle barn har det trygt og godt, og alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. 

Nysgjerrighet og respekt for mangfold

Alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er, og den enkeltes plass og verdi i fellesskapet skal synliggjøres. Barnehagen skal også løfte frem samisk kultur og bidra til at barna utvikler respekt og fellesskapsfølelse for samisk mangfold. Samtidig skal man få frem at det finnes et mangfold av familieformer.  Vi mener barnehagen skal være et trygt, godt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Bli med på markeringen!

Barnehagene og kommunene velger selv hvordan de vil markere Barnehagedagen. På nettsidene våre finner dere nedlastbare plakatert, og vi vil legge ut artikler til inspirasjon som omhandler temaet. På nettsidene våre kan du også lese mer om Barnehagedagen, historien og tidligere temaer. 

Støttemateriell til rammeplanens arbeid med vennskap finnes på Utdanningsdirektoratet nettside. På forskningsnettstedet Utdanningsforskning finner du også mange interessante artikler om temaet. 

 

Vi håper dagen byr på et mangfold av aktiviteter landet rundt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?