Til hovedinnhold

Anbefaler folk å bli tillitsvalgt

Stian Haldsrud, trikke og t-banefører og klubbleder i Helgedagsbetjeningen, Oslo sporveiers Arbeiderforening (OSA), Fagforbundet Oslo.

02.11.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 05.11.2021

Jeg ble tillitsvalgt i Helgedagsbetjeningens Forening i 2005 og leder av klubben i 2014 etter sammenslåingen med OSA, og stortrives. Jeg har vært fagorganisert siden jeg starta i Sporveien. Det førte til at jeg ble ungdomstillitsvalgt, studietillitsvalgt og så nestleder i vår gamle forening for helgedagsbetjeningen.

Det beste er å hjelpe

Det beste med vervet er at man får hjulpet medlemmer og sett bedriften på tvers. Jeg er med på møter med ledelsen og er blant annet med på å lage tjenesteplaner. Vervet har også ført til personlig utvikling. Som tillitsvalgt har jeg måttet sette meg inn i avtaleverket, og den arbeidsrettslige siden inspirerte til studier i rettsvitenskap og arbeidsrett.

Medlemmene lurer på alt mulig

Medlemmene mine lurer på alt mulig. Rundt den tjuende i måneden er det gjerne spørsmål om lønn. Så er det å assistere folk som er blitt innkalt av nærmeste leder. Vi anbefaler alle å ta med seg sin tillitsvalgt til denne type møter, så lenge det ikke handler om rutinemessige medarbeidersamtaler. Bedriften er opptatt av sykefravær, slik at jeg og andre bruker mye tid til å følge det opp.

Du må kunne sette av tid

Jeg anbefaler folk å bli tillitsvalgt. Du må sette av tid, også fritid. Det må du tenke over før du takker ja til vervet. Du må være nysgjerrig og like å grave litt. Rådfør deg med andre tillitsvalgte. Da blir vervet enkelt. Du må også takle å være på møter med direktører og ledelse i bedriften. Men husk at som tillitsvalgt er du er like viktig som dem. Og ulempene er verdt fordelene.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?