Til hovedinnhold

Oslo Nye Teater er i streik fra onsdag

Det har vært streik blant orkestrene og i opera- og teatersektoren siden tredje september. Nå trappes streiken ytterligere opp. Fra 22. september er også Oslo Nye Teater i streik.

21.09.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 21.09.2021

- Vi er klare for streik, sier hovedtillitsvalgt Stein Tallerås i Fagforbundet Teater og Scene ved Oslo Nye Teater.

- Ingenting ting gjør streikeviljen større enn å høre Anne Karin Bratten legger skylde på oss og sier at vi står i veien for løsning. Vi etterlyser vilje fra Spekter til å gå inn i reelle forhandlinger, legger han til.

- Jeg etterlyser også vilje fra teaterdirektørene til å finne en løsning og ikke bare skyve Spekter foran seg. Vi skal leve sammen etterpå, avslutter Tallerås.

Tilsammen er 556 kulturansatte i streik for bedre pensjonsordninger fra ondag 22. september. 244 av dem streiker ved følgende kulturinstitusjoner i Oslo:

  • Oslo Nye Teater (22).
  • Den Norske Opera & Ballett (112).
  • Det Norske Teatret (73).
  • Nationaltheatret (37).

De streikende er organisert i Fagforbundet, NTL og Creo.

Brutte løfter

For å sikre kulturlivet en levedyktig framtid inngikk LO Stat, Fagforbundet, Creo og NTL i 2016 en midlertidig avtale om innskuddspensjon med Spekter. Avtalen innebar et felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Det er ikke blitt oppfylt. I stedet mener arbeidsgiversiden at ansatte skal godta en innskuddsbasert pensjon. Den gir lavere pensjonsytelser for alle og kvinner taper mest på den.

Krever livsvarig og lik pensjon for kvinner og menn

En ung kvinne vil tape mye på ordningen arbeidsgiver tilbyr. Forskjellen vil utgjøre over 400.000 i løpet av tida fra hun går av med pensjon til hun oppnår forventet levealder. Lever hun lenger, vil forskjellen være enda større. Det kan ikke Fagforbundet, og de andre arbeidstakerorganisasjonene, godta. En samlet arbeidstakerside krever nå at målsettingen om pensjoner som varer livet ut, og er lik for kvinner og menn, oppfylles.

Her kan du lese mer om streiken og pensjonskravet.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?