Til hovedinnhold

87 kulturarbeidere kan være i streik på fredag

Den 3. september kan kulturarbeidere ved teatre over hele landet være i streik. Årsaken er at kulturinstitusjonene ikke vil følge opp en avtale om lik pensjon for kvinner og menn.

02.09.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 02.09.2021

Varsel om uttak av 87 medlemmer

Fagforbundet Teater og scene har varslet at de vil ta ut til sammen 87 medlemmer, ved fem institusjoner over hele landet, til streik fredag den 3. september:

  • Den nationale scene, Bergen, 20 medlemmer.
  • Rogaland teater, Stavanger, 12 medlemmer.
  • Nationaltheatret, Oslo, 2 medlemmer.
  • Det norske teater, Oslo, 18 medlemmer.
  • Den norske opera og ballett, 35 medlemmer

Brutte løfter bak varslet

For å sikre kulturlivet en levedyktig framtid inngikk LO Stat, Fagforbundet, Creo og NTL i 2016 en midlertidig avtale om innskuddspensjon med Spekter. Avtalen innebar et felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Det er ikke blitt oppfylt. I stedet har arbeidsgiversiden ment at ansatte skal godta en innskuddsbasert pensjon. Den gir lavere pensjonsytelser for alle og kvinner taper mest på den.

Krever livsvarig og lik pensjon for kvinner og menn

Kvinner lever i gjennomsnitt tre år lengre enn menn, og risikerer lavere pensjon, med dagens innskuddsbaserte ordning. Beregninger sier at kvinner i snitt vil få 385 000 kroner mindre i pensjon enn menn i løpet av pensjonisttilværelsen. Det kan ikke Fagforbundet Teater og scene, og de andre arbeidstakerorganisasjonene, godta. En samlet arbeidstakerside krever nå at målsettingen om pensjoner som varer livet ut, og er lik for kvinner og menn, oppfylles.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?