Til hovedinnhold

Brudd i pensjonsforhandlingene - stor streikefare i kultursektoren

Villig til å streike for rettferdig pensjon: Leder i Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø.

Villig til å streike for rettferdig pensjon: Leder i Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø. (Foto: Fagforbundet Teater og Scene)

Spekter nekter å oppfylle mål om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser for hundrevis av ansatte i orkestre, teater og opera. I juni ble det brudd i de avsluttende forhandlingene og oppgjøret går til mekling 2. september.

01.07.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 27.08.2021

- Vi kan ikke godta en pensjonsordning hvor kvinner diskrimineres og taper penger, sier foreningsleder Mari Røsjø i Fagforbundet Teater og Scene.

- Det er ingenting vi heller vil enn å spille for publikum igjen nå som samfunnet endelig åpner opp, men kampen for kjønnsnøytral og livsvarig pensjon er så viktig for våre medlemmer at vi er villige til å streike, legger hun til.

Løftebrudd

Årsaken til at det kan bli tomme scener til høsten skyldes brutte løfter. I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning i kultursektoren på grunn av anstrengt økonomi i flere kulturinstitusjoner. For å sikre kulturlivet en levedyktig framtid inngikk derfor LO Stat, Fagforbundet, Creo og NTL i 2016 en midlertidig avtale om innskuddspensjon med Spekter. Avtalen innebar et felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Siden den gang har ikke Spekter gjort noen verdens ting for å oppfylle målsettingen. Det finner ikke Fagforbundet og de andre LO-forbundene seg i.

- Kulturinstitusjonene har spart store summer på at vi i 2016 aksepterte å gå bort fra en ytelsesordning som var veldig kostbar. Dette har spart arbeidsgiverne for store summer de siste årene, og vi mener det er urimelig at de ikke vil la disse pengene komme arbeidstakerne til gode ved å innfri vårt krav. Sett i lys av at dette er statlig finansierte virksomheter med lange og stolte tradisjoner knytta til fordeling, verdispørsmål og likestilling, er dette helt uforståelig for oss, sier foreningslederen.

Et likestillingsspørsmål

Fagforbundet Teater og Scene reagerer på at Spekter krever at ansatte skal godta en innskuddsbasert pensjon, hvor særlig kvinnene i kultursektoren blir rammet. Kvinner lever i snitt tre år lengre enn menn, og risikerer dermed lavere pensjon. Vi ønsker pensjoner som varer livet ut, og er lik for kvinner og menn, slik ordningen vi hadde fram til 2016 sørget for.

- Vi krever hybridpensjon som både gir mer til alle i pensjon og sikrer kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser, i tillegg til å gi arbeidsgiver forutsigbarhet. Spekter nekter å snakke om hybridpensjon, og skyver dermed all risiko over på den enkelte arbeidstaker. Det kan vi ikke finne oss i, avslutter Mari Røsjø i Fagforbundet Teater og Scene.

Finner ikke partene en løsning i mekling er faren stor for at det ender med streik i kultursektoren.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?