Til hovedinnhold

Nyhetsbrev mai 2021

Her finner du nyhetsbrevet fra Fagforbundet Bergen for mai 2021.

18.05.2021 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 21.06.2021

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Tariff 2021
 • Valgkamp
 • Tariff 2022
 • Verving
 • Klubben
 • Yrkesfaglig
 • Yrkesfaglige tilbud
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Lokalpolitikk
 • Medlemsfordeler

 

Tariff 2021

Ettersom Fagforbundet er del i så mange ulike avtaler så er punktet om tariff nesten standard begynnelse av disse nyhetsbrevene. Å sikre medlemmene sine lønn- og arbeidsvilkår er da også forbundets viktigste oppgave. Oppgjøret i KS er det største tariffområdet og som kjent er det brudd i forhandlingene. Nå foregår det mekling og fristen for enighet er 26. mai ved midnatt. Dersom det ikke blir enighet går Fagforbundet til streik.

Som del av forberedelsene i de ulike oppgjørene har alle medlemmer i forkant av det aktuelle oppgjøret mottatt e-post hvor dere blir bedt om å kontrollere opplysninger. Takk til alle som har tatt seg tid til å svare på dette.

Det er viktig å presisere at de som vil bli omfattet av en eventuell streik vil få personlig melding om dette. Det vil si at dersom du IKKE får e-post om at du blir tatt ut så skal du møte på jobb som vanlig selv om Fagforbundet går til streik. Det gjelder første fase, og du kan bli tatt ut på et senere tidspunkt.

De datoene som er klare for kommende oppgjør eller meklinger er:

 • Staten (mekling): 26. april
 • Samfunnsbedriftene: 01-02. juni
 • Energioverenskomsten: 7. juni
 • Virke HUK: 21. juni

Du finner alt om lønnsoppgjøret på https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/

 

Valgkamp:

Også i år kommer Fagforbundet til å engasjere seg i valgkampen frem mot stortingsvalget. Det er nok ikke alle medlemmer som deler Fagforbundets ønske om et regjeringsskifte og det er helt orden. Valget er ditt, og ditt alene.

Når vi velger å engasjere oss handler det om å ivareta medlemmenes interesser.

Regjeringspartiet Venstre har for eksempel vedtatt at de ønsker å innføre kutt i sykelønn. For våre medlemsgrupper vil dette være veldig uheldig.

Det er slik at mye av det som påvirker hverdagen til Fagforbundets medlemmer bestemmes på Stortinget. Det er det viktig å være klar over. Også retten til kollektive forhandlinger og streikerett bestemmes av stortingsflertallet. Det er heller ikke slik at dette ikke er utsatt for press. Høyresidens tenketank Civita ønsker å begrense offentlige ansattes streikerett.

Noen vil si at fagforeningene ikke skal være politiske. Fagforbundet poengterer at det er helt nødvendig å være politisk engasjert. Stortinget er lovgivende forsamling og vedtar blant annet endringer i følgende lover som har umiddelbar innvirkning på Fagforbundet medlemmer:

I tillegg er privatisering, konkurranseutsetting og nedbygging av offentlige velferdstjenester et politisk spørsmål.

Med andre ord har politikk stor påvirkning på Fagforbundets medlemmer. Vi kan derfor ikke forholde oss passivt til det politiske arbeidet.

Hvem du stemmer på er helt og holdent opp til deg. Det viktigste er at du bruker stemmeretten din.

 

Tariff 2022

I 2022 er det nytt hovedoppgjør. Debattheftet som sendes ut foran hvert hovedoppgjør er klart og vi skal legge til rette for at alle medlemmer kan komme med innspill til hva som bør prioriteres i lønnsoppgjøret 2022. Men før vi gjør det, må vi bli ferdig med årets lønnsoppgjør.

 

Verving

I krisetider, slik som det siste året er et eksempel på, ser mange verdien og viktigheten av å være organisert.

Fra å stå med luen i hånden og underby hverandre for snaut 150 år siden, har arbeidslivet endret seg radikalt. De fleste vil si til det bedre. 

Gjennom organisering snakker arbeidstakere med samlet stemme og står sterkere opp mot arbeidsgiver. For arbeidsgivere er det bedre å forhandle med èn tillitsvalgt enn med mange ansatte hver for seg. Maktbalansen gir positive utslag for begge parter. 

Men, det kan sammenlignes litt med vaksinering. Det fungerer bare dersom flertallet gjør det. I Norge er organisasjonsgraden på vei ned. 

I endrings- og omstillingsprosesser merker både arbeidsgiver og arbeidstakere verdien av fagorganisering. Felles forståelse av spillereglene er bra for begge parter. For medlemmer er det trygghet i å vite at tillitsvalgte jobber for å ivareta dem.

Kjenner du noen som ikke er organisert? Spør om de vil bli medlem i Fagforbundet. Du får til og med vervepremie. En oversikt over vervepremier finner du her.

 

Klubben – Fagforbundet på arbeidsplassen

Som nevnt over vil det bli en innspillsrunde i forbindelse med tariffdebatten før lønnsoppgjøret 2022. Dette er en debatt som klubbene må engasjere seg i når den tid kommer.

Det er også viktig at dere som medlemmer ønsker nye ansatte velkommen og inviterer dem med.

 

Yrkesfaglig

Hva er det som skiller Fagforbundet fra andre forbund som fokuserer på enkelte yrkesgrupper, såkalte profesjonsforbund? Det handler om at selv om det enkelte yrke er viktig, er det essensielt å se en helhet. Utvikling skjer ikke på skuldrene av enkeltgrupper.

Her kan du lese noen ord om forslaget om å lovfeste miljøterapeuter i skolen.

Fagforbundet organiserer om lag 180 yrker. Alle er ulike, og alle er viktige. Vil du vite mer om de ulike yrkene som Fagforbundet organiserer? Du finner en oversikt her.

Det finnes en rekke ulike facebook grupper i regi av Fagforbundet som handler om enkeltyrker eller enkelte sektorer. Her er en oversikt:

Det er også mange faggrupper i forbundet. Hovedoppdraget til faggruppene er å identifisere problem- og satsingsområder for de yrkesgrupper og det området som gruppene er oppnevnt for. I tillegg til at de også arbeider med høringer og andre faglige innspill.

Her er oversikt over de ulike faggruppene:

 • Faggruppe helsesekretærer
 • Faggruppe Kirke/gravferd
 • Faggruppe bibliotek
 • Faggruppe kultur
 • Faggruppe ungdomsarbeid
 • Faggruppe SFO
 • Faggruppe barnehage
 • Faggruppe skole
 • Faggruppe for prehospitale tjenester
 • Faggruppe for barnepleiere 
 • Faggruppe for jordmødre
 • Faggruppe for portører
 • Faggrupper for helsefagarbeidere
 • Faggruppe for sykepleiere
 • Faggruppe for barnevern
 • Faggruppe for psykisk helsevern og avhengighet
 • Faggruppe for helsesekretærer
 • Faggrupper for ledere
 • Faggruppe for ernæringsfagarbeidere
 • Faggruppe for yrkesfaglærere
 • Faggruppe innen etisk refleksjon
 • Faggruppen for dyrepleiere og klinikkassistenter
 • Faggruppen for distribusjon, transport og logistikk

Når det skal rekrutteres nye medlemmer til disse gruppene kommer det ut melding slik at alle har anledning til å melde sin interesse.  

 

Yrkesfaglige tilbud

Høyere yrkesfaglig utdanning:

Fag i Fokus er et tilbud til medlemmer i Fagforbundet, og er en serie med korte e-læringskurs innenfor ulike emner. Alt samlet på siden www.fagifokus.no.

Her finner du kurs om:

Kontaktinformasjon til yrkesseksjonene i Fagforbundet Bergen:

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Lokalpolitikk 

 

Medlemsfordeler

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet består av nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss

 

Videoer for sosiale medier

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?