Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for juni

24.06.2020
Sist oppdatert: 24.06.2020

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

 • Lønnsoppgjøret 2020
 • Nytt fagskoletilbud i ungdomsarbeid
 • Møtevirksomhet
 • Arbeidskamper
 • Offentlige tjenester
 • Yrkesfaglig
 • Aktuelt
 • Videoer
 • Medlemsfordeler
 • Ferieavvikling på fagforeningskontoret
 • Kontaktinformasjon

Lønnsoppgjøret 2020:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="72948" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Som kjent så er årets lønnsoppgjør flyttet til over sommeren. Årsaken er korona-pandemien. Først ut når sommeren går mot slutten er Fellesforbundet (LO) og Industri Energi (NHO). De representerer konkurranseutsatt industri, og resultatet fra det oppgjøret legger i stor grad rammen for de påfølgende oppgjørene. Dette gjelder både privat og offentlig sektor.

Årsaken til dette er at vi i Norge bruker den såkalte frontfagsmodellen, som sikrer et koordinert lønnsoppgjør. Dette sikrer at det er en sammenheng mellom lønnsutviklingen i privat og offentlig sektor. Det er en god modell for det norske arbeidslivet.

Kort om frontfagsmodellen:

Frontfagsmodellen er et system for gjennomføring av tariffoppgjøret. Frontfagsmodellen legger til grunn at lønnsveksten for industrien som er utsatt for internasjonal konkurranse ikke må være større enn at de beholder sin konkurransekraft.

Tanken bak modellen er følgende: Hvis andre bransjer får øke sine lønnstillegg mer enn frontfaget, vil det legge press på konkurranseutsatte næringer og drive opp lønnsnivået der. Da vil norske virksomheter tape i konkurransen mot virksomheter i andre land, og Norge kan risikere industridød.

Dette ivaretas ved at avtaleområder hvor mange av bedriftene er konkurranseutsatt, eksportindustrien, forhandler først (frontfagene). Resultatet fra frontfagsoppgjøret virker som en norm for andre avtaleområder.

I lønnsoppgjøret (tariffoppgjøret) brukes det mange ulike ord og uttrykk. For å forstå hva som menes kan FriFagbevegelse sitt tariffleksikon være et godt hjelpemiddel.

 

Nytt fagskoletilbud i ungdomsarbeid:

Som et resultat av vårt arbeid med tverrsektorielt ungdomsarbeid, har vi sett at det er behov for økt kompetanse rettet mot ansatte som jobber med ungdom. Vi har samarbeidet med AOF om å utvikle et tilbud på 60 studiepoeng. En mulig oppstart av studiet kan være allerede til høsten 2020. 14. august vil AOF presentere utdanningen på et frokostmøte. Oppstart er avhengig av finansiering.  

Her finner du mer info om tilbudet.

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="74609" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Andre tilbud fra AOF Fagskolen finner du på deres nettside som du finner her.

 

Møtevirksomhet:

Vi begrenser de fysiske møtene til et minimum, men vi har åpnet for at vi kan ta møter med enkeltmedlemmer på fagforeningskontoret

Ettersom det ikke er mulig å gjennomføre vanlige klubbmøter (medlemsmøter) for tiden, prøver ut digitale møter i stedet. På den måten kan man delta på klubbmøte hjemme fra egen stue. Om dere ønsker et klubbmøte så tar dere kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen (klubbleder) eller oss på fagforeningskontoret.

  

Arbeidskamper:

Internasjonalt:

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over. ILO er FNs vaktbikkje i arbeidslivet. Les mer om ILO her.

 

Offentlige tjenester:

23. juni er FN-dagen for offentlige tjenester. Fagforbundet er en tydelig forkjemper for at velferdstjenester skal være i

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="70477" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

offentlig regi. Altså, at velferdsoppgaver ikke skal settes ut til private aktører med fokus på profitt. Felleskapets midler skal komme felleskapet til gode.

Når markedselementer blandes inn i velferdstjenester blir målsettingen flyttet fra å gi gode tjenester til innbyggerne, til å skulle maksimere mulighetene for profitt. Langsiktig investering i helse byttes ut med kortsiktig profitt.

Det er også et viktig poeng å opprettholde demokratisk kontroll på samfunnskritiske tjenester.

Her er noen artikler på temaet:

Kampen mot konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester handler både om å sikre velferdsstaten, og å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

 

Yrkesfaglig:

Er det noe korona-epidemien viser oss så er det at alle yrker er viktige. Alle fyller en rolle, og det må og skal anerkjennes. Uansett hva du jobber med, skal du være stolt over den jobben du gjør.

Yrkesseksjonenes arbeidsområde er bredt. Blant mye annet så svarer de også på høringer. Du som medlem kan kontakte yrkesseksjonene og komme med innspill.

Aktuelle høringer:

 

Følg Fagforbundet på Facebook:

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Medlemsfordeler:

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet er nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det. At mange medlemmer står bak den enkelte ved behov.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60339" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

 

Aktuelt:

 

Videoer:

Fagforbundet lager mange korte videoer som forklarer forbundets arbeid eller andre tema.

Her er en liste med linker til noen av dem. Du kan gjerne dele de i sosiale medier om du ønsker.

 

Ferieavvikling på fagforeningskontoret:

De tillitsvalgte på kontoret vil avvikle ferie i løpet av juli. E-poster blir lest sporadisk. I kommunen vil det være hovedtillitsvalgte på jobb. Det samme gjelder Fagforbundets kompetansesenter.

Dersom noe haster, kan du ringe Fagforbundet Vestland på telefon 55594830.

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="74953" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

 

Kontaktinfo til Fagforbundet Bergen:

 

Vi ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig fin sommer.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?