Til hovedinnhold

Hva er en saklig grunn til oppsigelse

07.06.2018
Sist oppdatert: 07.06.2018

I Norge har ansatte i utgangspunktet et bra stillingsvern. Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Det betyr at alle oppsigelser skal begrunnes. For at en oppsigelse skal kunne anses som saklig, må de faktiske forhold i begrunnelsen være riktige. Dessuten må oppsigelsen ikke være begrunnet i utenforliggende hensyn.

FNs arbeidsorganisasjon ILO mener du ikke kan få sparken på grunn av:

  • medlemskap i fagforening eller utøvelse av tillitsverv
  • sendt klage eller i god tro deltatt i aksjon mot arbeidsgiver som skal ha forbrutt seg mot lov eller forskrift
  • rase, religion, politisk oppfatning eller nasjonalitet

Ingen kan sies opp grunnet graviditet eller sykdom. Da må arbeidsgiver påvise at oppsigelsen har helt andre og gyldige grunner.

Det er ikke definert hva som ligger i en saklig begrunnelse - derfor er det bare en rettsak som kan avgjøre spørsmålet endelig. Eksempler på saklighet i en oppsigelse av en arbeidstaker kan være brudd på arbeidsreglement eller for eksempel ulegitimert fravær.     

Saklighet i en oppsigelse i virksomheten kan være driftinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, for eksempel en avdeling ved virksomheten legges ned. Men den er ikke saklig dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?