Til hovedinnhold

Personvernskandalen: Styret måtte gå

ALENE: Under styremøtet til Helse Sør-Øst ble Fagforbundets konserntillitsvalgt, Svein Øverland (han som rekker opp hånda), den eneste som stemte imot privatisering av IT-tjenestene i sykehusforetaket.

ALENE: Under styremøtet til Helse Sør-Øst ble Fagforbundets konserntillitsvalgt, Svein Øverland (han som rekker opp hånda), den eneste som stemte imot privatisering av IT-tjenestene i sykehusforetaket. (Foto: Fagbladet)

Prosjektet med å legge ut norske helsedata på anbud er foreløpig skrinlagt, og hele styret i Sykehuspartner HF byttes ut.

02.06.2017 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 02.06.2017

I forrige uke konkluderte revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) i en foreløpig rapport at sensitive pasientopplysninger kan være på avveie. Minst 34 ansatte hos underleverandører har hatt tilgang til helseinformasjon og trolig eposter og hjemmeområder til ansatte i Helse Sør-Øst.

Nå har skandalen fått konsekvenser. Styret i datterselskapet Sykehuspartner HF skiftes ut. Kun ansatterepresentanter får forsette. Helse Sør-Øst sier i en pressemelding at de setter hele prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen på vent for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. 

Kan gjøres billigere og tryggere med egne ansatte

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, mener det er fornuftig av Helse Sør-Øst å skifte ut styret.

–Vi vil fortsette å følge denne saken nøye. Vi advarte mot at norske helsedata kunne komme på avveie. Fagforbundet mener man nå bør se på forslaget fra den tverrfaglige gruppen i Sykehuspartner, som utredet hvordan utviklingen av it-tjenester kunne gjøres både billigere og tryggere med egne ansatte.

Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å utrede mulige alternativer for moderniseringen. Morten Thorkildsen, mangeåring toppsjef IBM Norge, er hentet inn som ny styreleder. 

– Det er et viktig oppdrag Sykehuspartner HF nå har fått. En modernisert IKT-infrastruktur er avgjørende for å legge til rette for teknologisk utvikling og styrket sikkerhet knyttet til IKT-systemer og medisinsk teknisk utstyr. Samtidig må vi gjøre dette på en måte som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern på en trygg og sikker måte, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst.

Vurderer å skrote milliardavtalen

Sykehuspartner HF vurderer nå å skrote hele avtalen med Hewlett Packard Enterprise som skal være verdt minst 5 milliarder kroner over sju år. I pressemeldingen sier de:

«Sykehuspartner skal også gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med ekstern leverandør. Sykehuspartner HF skal videre utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet dersom dette videreføres. Det skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et forsvarlig risikonivå»

Fagforbundet advarte Helse Sør-Øst

Fagforbundet advarte i september i fjor om at utflaggingen av helsedata kunne få alvorlige konskvenser for personvernet til 2,8 millioner nordmenn – men ble ikke hørt.

– Våre tillitsvalgte og fagfolk advarte om risikoen i forkant og ba dem utsette vedtak om outsourcing, men verken administrativ ledelse, styret, eller helseministeren tok våre advarsler til etterretning. Vi foreslo samtidig å drifte dette i egenregi med de dyktige fagfolkene som allerede er ansatt i Helse Sør-Øst, men dette ønsket ble ikke imøtekommet, sa Skoghaug.

NRK har fulgt saken nøye og avslørte at IT-ansatte i Bulgaria og Asia kunne ha tilgang til sensitive opplysninger om fødsler og aborter, psykiske problemer, kreftsykdommer, medisinbruk, kjønnssykdommer, HIV og lignende.

Helseminister Høie avviste bekymringsmeldinger

Fagforbundet mener IT-skandalen i Helse Sør-Øst kunne ha vært unngått dersom bekymringene om bruk av IT-ansatte i utlandet, hadde blitt lyttet til. Sammen med El & IT og NITO ba forbundet om et møte med helseministeren for å utrykke sin bekymring. Departementet svarte at de ikke hadde behov for et møte, fordi statsråden var godt kjent med saksområdet.

Stortingets kontrollkomite har lagt press på helseministeren og uttaler at noen må stilles til ansvar i journalskandalen. Stortinget krever bedre svar på hvordan pasientopplysninger ble tilgjengelige fra Bulgaria.

Høie kan ikke love at journalskandalen er over

Hør: Sissel Skoghaug på Dagsnytt om IT-blemmen (radio).

Mer om personvernskandalen:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?