Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Galt å outsource helse­opp­lysninger om halve Norge

Helseopplysninger
Illustrasjon (Foto: Jan Lillehamre)

Styret i Helse Sør-Øst kan om få dager si ja til en avtale som kan bety at helse­opplysninger om mer enn halve Norges befolkning havner i utlandet. Helt feil, mener Fagforbundet, NITO og EL og IT.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.
Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet. (Foto: Fagforbundet)

– Grunnmuren innen IKT i helsevesenet står i fare for å outsources. Spesialisthelsetjenesten behandler svært sensitive data. Det er snakk om helseopplysninger for mer enn halve landets befolkning. Vi ser at flere norske selskaper velger å ta tilbake IKT-tjenestene igjen etter dårlige erfaringer med å outsource. Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Finanstilsynet er bekymret over at sensitive data kan utnyttes av ondsinnede aktører når utenlandske selskaper tar over en større del av driften. Derfor bør styret utsette saken, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Rekordstor kontrakt for privat aktør

Finansavisen har anslått at kontrakten kan ha en verdi på 3-6 milliarder kroner i en syvårsperiode. Dersom ekstern partner velges, vil dette bli en av de største IKT-kontrakter til private aktører i Norden.

De ansattes alternative forslag til drift i egen regi viser at drift av Sykehuspartner kan gjøres innenfor allerede vedtatte økonomiske rammer, raskere, og med lavere risiko.

Mindre kontroll over opplysningene

Det er en stor risiko å outsource en så viktig samfunnsfunksjon, mener Trond Markussen i NITO.

– Jeg forutsetter at data i seg selv ikke flyttes ut av landet, det må Helse Sørøst sikre. Å la ansatte i India jobbe på data lagret i Norge betyr mindre kontroll, sier Markussen.

Det å få kontroll over mennesker og hvem som har tilgang til disse dataene og serverne er mye vanskeligere når de sitter et annet sted.

– Dessuten øker risikoen for brudd på linjen. Hvis linjen brytes - og det kan skje - vil de som sitter i India ikke ha tilgang. Da blir helse-Norge stående stille fordi de ikke har tilgang, forteller Markussen.

Ekstra kostnader og mindre fleksibilitet

En ekstern leverandør vil forutsette en grad av standardisering som ikke er tilstede i dag. Dette vil kunne medføre betydelige ekstrakostnader og mindre framtidig fleksibilitet overfor de enkelte helseforetakene.

– Utsetting av IT til Hewlett Packard eller CSC vil ikke bety bedre eller rimeligere IT-tjenester for helseforetakene. De ansatte i Sykehuspartner har en unik kompetanse på IT for helsevesenet som bør utvikles og satses på, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.