Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Svein Øverland var den eneste som stemte imot utflagging av helse-data

Da helseforetaket i fjor høst vedtok å skille ut utvikling av it-tjenester til det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise (HPE), stemte bare ett styremedlem nei. Det var LOs mann.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Det har nå kommet fram at it-arbeidere i Bulgaria og andre land har hatt omfattende tilgang til pasientjournalene til 2,8 millioner nordmenn. Den foreløpige rapporten fra revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC), viser at underleverandører trolig også har tilgang til ansattes eposter, samt at styret ble gitt feilaktige forsikringer av typen «ekstern partner vil ikke ha tilgang til pasientdata». 

Svein Øverland, styremedlem og konserntillitsvalgt for LO i Helse Sør-Øst mener det lå i kortene at utenlandske it-ansatte måtte ha en type tilgang som omfatter sensitiv informasjon for å kunne drifte systemene. IT-skandalen i Helse Sør-Øst er en varslet skandale. Men argumentene fra flere fagforbund, ansatte og eksperter om sikkerhetsrisikoen knyttet til bruk av IT-ansatte i utlandet ble ikke lyttet til.

Svein Øverland påpeker at han ikke bare stemte mot å skille ut arbeidet med modernisering av it-infrastrukturen til HPE, han fremmet også et alternativ forslag som en tverrfaglig gruppe ansatte i Sykehuspartner hadde utarbeidet på eget initiativ, og på egen fritid. Her ble det skissert hvordan utviklingen av it-tjenester kunne gjøres billigere og tryggere med egne ansatte.

Les hele artikkelen og intervjuet med Svein Øverland i Fagbladet her.