Aktuell informasjon om Korona situasjon

13.03.2020 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 13.03.2020

Fagforbundet teoLOgene oppfordrer alle våre medlemmer til aktivt å følge med på informasjon og veiledning fra arbeidsgiver og helsemyndigheter vedrørende koronaviruset, og følge denne. Det gjelder både vurdering av egen helse og hensynet til menneskene vi møter og betjener. Bruk denne som kilde:
Folkehelseinstituttets informasjonssider https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Følg med på Fagforbundets nettsider for råd fortløpende.

Aktuelle kanaler hos arbeidsgiver vil være intranett, nettsider, e-post og rundskriv.

Våre egne arrangementer
Risikosituasjonen knyttet til Fagforbundets egne arrangementer og møter vurderes fortløpende. https://www.fagforbundet.no/…/koronaviruset-og-fagforbundet/
Fagforbundet har gitt råd om å avlyse møter med mange samlet 8 uker frem i tid.

Leder har avlyst kommende møter og sine reiser til Oslo, og har hjemmekontor. Ta kontakt med ham om du har spørsmål tlf.97692250. Styremøtet og bispedømmetillitsvalgtsamling planlagt 20. og 21. april kan bli berørt. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å vente med å bestille reise til dette. Vi ser an situasjonen.

Vi gir like råd om situasjonen som våre kolleger i Presteforeningen n.d.gj. jobb og Corona.

Spørsmål om jobb, lønn, fravær, ferie med mer:
Sykemelding og sykepenger i forbindelse med koronaviruset
Du har rett til sykemelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan også godta sykemelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
Les mer på NAVs sider.

Arbeidsgiver pålegger karantene:
Du har rett på lønn hvis arbeidsgiver pålegger deg å holde deg borte fra arbeidsplassen.
Dersom du kan utføre arbeid hjemmefra har du plikt til å gjøre det. Blir du satt i hjemmekarantene uten coronadiagnose, får du velferdspermisjon for den tid du ikke får fylt med arbeid. Vær obs på at føring i TID ikke fører til minustid.

Jeg er redd for smitte og ønsker å holde meg hjemme?
Det er helsemyndighetene og arbeidsgiver som skal vurdere om du bør holde deg hjemme. Hvis du selv mener at du bør være i karantene må du få dette vurdert av lege.
Hvis du på eget initiativ holder deg hjemme av frykt for å bli smittet, kan dette bli sett på som brudd på arbeidsplikten, og du kan miste retten til lønn og/eller sykepenger. Du bør derfor være i tett dialog med arbeidsgiver og evt. lege før du gjør et slikt valg. Dette er viktig.
Vi oppfordrer å følge de råd og henstillinger arbeidsgiver gir vedrørende reiser på fritiden, samt rette deg etter myndighetenes reiseråd.