Nyheter

Seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i samarbeid med partene i arbeidslivet kartlagt risikoen for seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren. Dette er gjort på bakgrunn av settestrek-veilederen som skal hjelpe folk i arbeidslivet å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom seks nødvendige tiltak. Risikokartleggingen er gjort for hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, psykiatri, sykehus og legekontor.

Sykepleierforbundet må ta noe av skylden for sykepleiermangelen

Leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther, tar et kraftig oppgjør med profesjonsforbundenes ensidige høye lønnskrav.

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2022

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barsel- og barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Podkast: Jordmor i nord

I podkasten Fagprat snakker Reidun Kolpus om hvordan det er å jobbe som jordmor i Nord-Norge, hvor folk ofte har lang vei til sykehuset.

Faggruppemøte for jordmødre

Siste torsdag og fredag i august hadde faggruppe for jordmødre i Fagforbundet møte, med mange aktuelle temaer på programmet.

Podkastepisode om jordmoryrket

I forbindelse med markeringen av den internasjonale jordmordagen 5. mai, laget vi en podkastepisode om jordmoryrket og intervjuet jordmor Annett.

Kvinners behov for kvalifisert fødselshjelp under koronapandemien

Barn kommer til verden til alle tider, nå også under covid-19 epidemien. I det senere har vi sett at mange fødende er redde for den forestående fødselen på sykehus og derfor velger å føde barnet sitt hjemme.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?