Til hovedinnhold

Våre kampsaker

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Her kan du lese mer om våre kampsaker.

Lønn og avtaler

Vårt mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. En solidarisk lønnspolitikk betyr at vi må heve lønnen til de lavlønte. På vegne av deg forhandler vi med arbeidsgiversiden om lønn, pensjon og andre rettigheter. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Jo flere vi er, desto står sterkere står vi. 

 

Mot privatisering – for kvalitet

Fagforbundet går foran i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Vi har vært vært ledende i arbeidet for offentlige tjenester av god kvalitet, og for en effektiv og velfungerende offentlig sektor. Fagforbundets hovedoppgave vil alltid være å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er mange myter om privatisering, men faktum er at konkurranseutsetting fører til dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte. Her kan du lære mer om hva en fagforening faktisk gjør.

 

Arbeidstid å leve med

Solberg-regjeringa ønsket et mer fleksibelt arbeidsliv. For deg og meg betyr det lengre arbeidsdager, vakter på belastende tidspunkt og at du må jobbe flere timer før du får overtidsbetaling for jobben du gjør. Dette er ikke bare dårlig nytt for arbeidstakere over hele landet - forskning viser at det er farlig, det øker risikoen for at arbeidstakere gjør feil. Det kan få alvorlige konsekvenser i for eksempel helsesektoren. 

 

Pensjon er en rettighet

Fagforbundet mener at tjenestepensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er en del av tariffavtalene i de fleste avtaleområdene. Både i KS, Spekter og de fleste virksomhetene i Virke inngår pensjon i tariffavtalene. I 2012 kjempet Fagforbundet en hard kamp for å få tjenestepensjon inn i tariffavtalen for de ansatte i de kommersielle sykehjemmene. Det endte med streik og tap i rikslønnsnemnda. Det rokker ikke ved vårt syn. Pensjon må inn i tariffavtalene! 

 

Bolig for alle

Norsk boligpolitikk har vært nærmest ikke-eksisterende de siste 30 årene. Alt ligger i markedets hender. Fagforbundet Ung vil at du som er ung skal slippe å bekymre deg for hvordan du kan komme inn på boligmarkedet! Med bolig på plass, kan du fokusere på andre viktige ting, som utdannelse, jobb og familie. Vi krever at boligpolitikken gjennomgår store endringer – at politikerne tar ansvar og sørger for at alle får mulighet til å bo til en anstendig pris.  

 

Tannhelse inn i egenandelsordningen

Tenner er en del av kroppen, ikke bare fram til du er 18 år. Fagforbundet Ung mener at tannpleie må inn under egenandelsordningen. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. Tennene våre er en del av kroppen, derfor må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester. 

 

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-avtalens er en avtale mellom regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

 

Fagforbundets solidaritetsprosjekter

Fagforbundet har solidaritetsprosjekter i Laos, Libanon og Palestina sammen med Norsk Folkehjelp. Vi er også stolte av å ha reist en flott barneby i Angola. I 2009 inngikk Fagforbundet og Norsk Folkehjelp en omfattende samarbeidsavtale for å støtte palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking. Felles for Fagforbundet og Norsk Folkehjelp er en lang tradisjon for internasjonal solidaritet. Gjennom avtalen gir Fagforbundet støtte til Norsk Folkehjelps prosjekter i Laos, Libanon og Palestina.

 

Fagforbundet Ungs hovedlinjer

Vil du lære enda mer om hva vi jobber for, kan du laste ned og lese mer om Fagforbundet Ungs hovedlinjer 2020-2021

 

Uttalelser fra landskonferansen

Her kan du lese uttalelsene fra landskonferansen 2019.

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?