Til hovedinnhold

Våre kampsaker

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Her kan du lese mer om våre kampsaker.

Lønn og avtaler

Vårt mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. En solidarisk lønnspolitikk betyr at vi jobber for at alle får gode lønnsvilkår. På vegne av deg forhandler vi med arbeidsgiversiden om lønn, pensjon og andre rettigheter. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Jo flere vi er, desto står sterkere er vi. 

 

Mot privatisering – for kvalitet

Fagforbundet går foran i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Vi jobber aktivt for offentlige tjenester av god kvalitet, og for en effektiv og velfungerende offentlig sektor. Konkurranseutsetting kan føre til dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte. Vil du lese mer om hvordan Fagforbundet jobber med disse områdene kan du lese mer om hva en fagforening faktisk gjør.

 

Arbeidstid å leve med

Den tidligere regjeringa ønsket et mer fleksibelt arbeidsliv. For deg og meg betydde det lengre arbeidsdager, vakter på belastende tidspunkt og at du må jobbe flere timer før du får overtidsbetaling for jobben du gjør. Dette var ikke bare dårlig nytt for arbeidstakere over hele landet - forskning viser at det er farlig, det øker risikoen for at arbeidstakere gjør feil. Det kan få alvorlige konsekvenser i for eksempel helsesektoren. 

 

Pensjon er en rettighet

Fagforbundet mener at tjenestepensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er en del av tariffavtalene i de fleste avtaleområdene. Både i KS, Spekter og de fleste virksomhetene i Virke inngår pensjon i tariffavtalene. I 2022 kjempet Fagforbundet en hard kamp for å få bedre pensjonsrettigheter inn i tariffavtalen for ansatte i private barnehager. Det endte med streik og de ansatte fikk innfridd sine krav. Gode pensjonsordninger må inn i alle tariffavtaler. 

 

Bolig for alle

Norsk boligpolitikk har vært nærmest ikke-eksisterende de siste 30 årene. Alt ligger i markedets hender. Fagforbundet Ung vil at du som er ung skal slippe å bekymre deg for hvordan du kan komme inn på boligmarkedet! Med bolig på plass, kan du fokusere på andre viktige ting, som utdannelse, jobb og familie. Fagforbundet Ung jobber for en sosial boligpolitikk, blant annet gjennom "leie til eie" og andre boligsosiale tiltak. Politikerne må ta ansvar og sørge for at alle får mulighet til å bo til en anstendig pris.  

 

Tannhelse inn i egenandelsordningen

Tenner er en del av kroppen hele livet, ikke bare fram til du er 18 år. Fagforbundet Ung mener at tannpleie må inn under egenandelsordningen. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser. Behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av dårlig tannhelse koster samfunnet store summer. En god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger. Tennene våre er en del av kroppen, derfor må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester. 

 

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-avtalens er en avtale mellom regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

 

Fagforbundets solidaritetsprosjekter

Fagforbundet har sammen med Norsk Folkehjelp solidaritetsprosjekter i Laos, Libanon og Palestina. I 2009 inngikk Fagforbundet og Norsk Folkehjelp en samarbeidsavtale for å støtte palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp jobber sammen for internasjonal solidaritet. Fagforbundet har i samarbeid med SOS barnebyer en egen barneby i Angola.   

 

Fagforbundet Ungs hovedlinjer

Vil du lære enda mer om hva vi jobber for, kan du laste ned og lese mer om Fagforbundet Ungs hovedlinjer 2020-2021

 

Uttalelser fra landskonferansen

Her kan du lese uttalelsene fra landskonferansen 2019.

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?