Til hovedinnhold

Hva er en fagforening?

 

En fagforening er en arbeidstakerorganisasjon som jobber for å ivareta dine interesser på arbeidsplassen. Målet er du skal ha forutsigbarhet, trygghet og gode lønnsvilkår – enten du jobber heltid eller deltid.

Dette har fagbevegelsen gjort for deg

Velferdsgoder har ikke kommet av seg selv. Visste du at vi kan takke fagbevegelsen for blant annet studielån, sykelønn og den femte ferieuka? Lov om likestilling og arbeidsmiljøloven har også blitt til med fagbevegelsens hjelp. 

En tidslinje over Fagforbundets oppnåelser" 1909: Første lov om syketrygd. 1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn. 1935: Den første Hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne underskrives. 1947: Lovfesting av tre ukers ferie med lønn. 1957: Avtale om dagpenger under sykdom. 1967: Innføring av kollektiv hjemforsikring. 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbidsmiljølov. 1978: Full lønn under skdom. Lov om likestilling mellom kjønnene. 1996: Avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år. 2000: Lengre avtalefestet ferie: To dager i 2001 og to dager i 2202 - til sammen fem ukers ferie.
En tidslinje over Fagforbundets oppnåelser" 1909: Første lov om syketrygd. 1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn. 1935: Den første Hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne underskrives. 1947: Lovfesting av tre ukers ferie med lønn. 1957: Avtale om dagpenger under sykdom. 1967: Innføring av kollektiv hjemforsikring. 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbidsmiljølov. 1978: Full lønn under skdom. Lov om likestilling mellom kjønnene. 1996: Avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år. 2000: Lengre avtalefestet ferie: To dager i 2001 og to dager i 2202 - til sammen fem ukers ferie.

Trepartssamarbeidet

I Norge har vi et trepartssamarbeid. Det betyr at arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter jobber fram avtaler og lover som angår arbeidslivet. Uten en arbeidstakerorganisasjon i ryggen, måtte hver enkelt ha forhandlet lønn  alene. Da ville det ikke vært lett å få gjennomslag.

 

Tariffavtale

En tariffavtale inngås mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon. Avtalen handler om lønns- og arbeidsvilkår. Saker det forhandles om, er minstelønnsbestemmelser, pensjonsrettigheter, arbeidstid, overtidsbetaling og mulighet til velferdspermisjoner og videreutdanning. 

 

Frontfagsmodellen

I Norge er det som regel konkurranseutsatt industri som det forhandles om først. Vi kaller den konkurranseutsatte industrien «frontfaget». Det at frontfagenes lønnsnivå blir forhandlet om først, blir omtalt som fronfagsmodellen. Resultatet av disse første forhandlingene gir rammene for lønnsveksten i de andre tariffoppgjørene. Frontfagsforhandlingene er med andre ord en norm som de andre må rette seg etter. Dermed unngår man «alles kamp mot alle».

 

Lønnsoppgjøret

Tariffavtaler blir i hovedsak forhandlet fram annet hvert år i partallsår, f.eks. 2020, 2022 osv. Dette kalles hovedoppgjøret. Det året det ikke er hovedoppgjør forhandles det også om lønnsreguleringer. Dette kalles et mellomoppgjør. Hovedoppgjøret i offentlig sektor starter vanligvis med at de første kravene mellom staten og hovedorganisasjonene blir levert i april.

 

Hovedorganisasjon

En hovedorgansiasjon er en sammenslutning av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler politiske og faglige syn og verdier. Ett eksempel er Norges største lønnstakerorganisasjon, LO, som Fagforbundet er en del av.

 

Her kan du finne din lokale fagforening

 

Bli medlem så har du alltid en fagforening i ryggen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?