Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noe det av våre medlemmer lurer på.

Du har krav på kvelds-, natt- og helgetillegg hvis din arbeidsplass er omfattet av en tariffavtale. Dette reguleres ikke igjennom lovverket, men igjennom tariffavtaler/overenskomster som partene har forhandlet seg frem til.  
 
Tariffavtalene regulerer dine lønns- og arbeidsvilkår, og som hovedregel betales et kvelds- og nattillegg mellom kl. 17.00-06.00. 

Helgetillegget gjelder som regel fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00. 

Men det er forskjellige forutsetninger om du arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeidstid fra dag til dag) eller kun på dag- og/eller kveldstid. 

Tillegg for ubekvem arbeidstid, som det ofte kalles, varierer i kronebeløp og % i de forskjellige tariffavtalene. For å finne ut hva du har krav på må du finne den tariffavtale din virksomhet/arbeidsplass er omfattet av. Her finner du oversikt over tariffavtalene. 

Du kan se din egen tariffavtale på medlemsportalen. 

Du kan være medlem enten du jobber i kommunal sektor, i statlige eller interkommunale selskaper, i sykehus eller i en privat virksomhet. Lærlinger, studenter og skoleelever er også velkommen. Hvis du melder deg inn, og er under 30 år, blir du automatisk med i Fagforbundet Ung – Fagforbundets ungdomsorganisering.  

Student, skoleelever og lærlinger kan du bli medlem i Fagforbundet Ung.Som student betaler du 250 kroner i kontingent hvert semester. Medlemskapet inkluderer LOfavør innboforsikring – Norges beste innbo- og løsøreforsikring. 

For elever under 20 år er medlemskapet gratis, det samme gjelder for lærlinger. Elever og lærlinger kan velge å ha kollektiv hjemforsikring inkludert, da er medlemsprisen den samme som for studenter; 250 kroner per halvår. Se mer på medlemskap og medlemsfordeler.

Pris på medlemskapet avhenger av om du er lærling, student eller hvor mye du tjener som yrkesaktiv. Her finner du mer informasjon om medlemskap og priser.

Se om du finner svar på det du du lurer på her, eller ta kontakt med oss på servicetorget, så skal vi hjelpe deg videre

 

Telefon: 23 06 40 00

E-post: servicetorget@fagforbundet.no

Det kommer an på hva slags hjelp du trenger. En forutsetning for å kunne hjelpe deg er at du er medlem i Fagforbundet.

Forsikring

Har du mistet noe, hatt et uhell, blitt bestjålet – eller trenger du generell informasjon om forsikringsordningene dine? Ta kontakt med LOFavør, så hjelper de deg videre.

Problemer på arbeidsplassen

Har du riktig lønnsnivå, lurer du på hvor mye ferie du har krav på, eller har du andre spørsmål er knyttet til arbeidsplassen din?

Jeg får ikke tak i min tillitsvalgte?

Får du ikke kontakt med verken plasstillitsvalgt, eller din lokale fagforening, bør du henvende deg til Fagforbundet i fylket ditt.

Nei. Reiseforsikring fra LOfavør må du bestille selv. Som LO-medlem får du en rimelig og god forsikring som gjelder hele familien din, hele året.Les mer om reiseforsikring og bestill den på LOfavørs nettsider. 

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver. 

LOfavør gir deg som er fagorganisert gjennom et LO-forbund fordeler i forhold til for eksempel forsikringer, lån, feriereiser og advokathjelp. Du får Fagforbundet tilbud om en rekke forskjellige rimelige forsikringer. LOfavørs kollektive hjem-forsikring er kanskje landets beste innboforsikring. Det får vi til fordi vi er mange som står sammen. LOfavør er LOs egen bank- og forsikringspartner.   

Les mer på www.lofavor.no 

Kan jeg få stipend til videreutdanning? 

Fagforbundet gode stipendordninger for medlemmer som ønsker å ta videreutdanning eller gå på kortere kurs. For å få stipend må du være medlem.   

Fylkeskommunen har ansvar for å tilby videregående opplæring til voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere. Se informasjon fra Utdanningsdirektoratet. 

Fagskoler tilbyr yrkesrettede utdanningstilbud. Her finner du en oversikt over Fagskoler. 

Høgskoler og universitet tilbyr etter- og videreutdanning. Se noen av tilbudene på utdanning.no. 

Finn ut mer om alle typer utdanning på utdanning.no 

Alle fylker har tilbud om karriereveiledning. Finn kontaktinformasjon for ditt fylke her. 

Område

Andel i %

Noen stikkord

Kontingent- og forsikringskostnader

38

Kollektive forsikringer og kontingenten til LO. Inkluderer også kontingent for opplæringstiltak

Fagforeninger

14

Lokalt arbeid

Fylkene

13

Arbeid i fylkene

Driftsoppgaver forbundet sentralt

11

I hovedsak personalkostnader

Seksjonenes oppgaver sentralt

10

Primært det yrkesfaglige arbeidet

Prioriterte satsingsområder sentralt

10

Prinsipprogram og særskilte satsingsområder

Kompetansesentrene

4

Blant annet juridisk bistand

En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel minstelønnsbestemmelser, spørsmål om rettigheter når det gjelder pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, velferdspermisjoner og videreutdanning.  

Tariffavtalen er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon.  

Tariffavtaler blir i hovedsak forhandlet hvert annet år, men det kan forhandles om lønnsreguleringer hvert år (mellomoppgjør). Hvis partene blir enige om det kan mellomoppgjøret også inneholde andre spørsmål. 

Arbeidsmiljøloven sier noe om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Det stilles krav til virksomhetene: De skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og en del virksomheter, der det er nødvendig, skal ha bedriftshelsetjeneste. 

Her finner du hele arbeidsmiljøloven. 

Du har krav på overtidsgodtgjøring for arbeid ut over den avtalte arbeidstid. 

Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 prosent. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 prosent. 

Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet. Oversikten skal være tilgjengelig for den tillitsvalgte og Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljøloven § 10-7). 

  • Samlet overtid for hver uke må ikke utgjøre mer enn 10 timer. 
  • For fire sammenhengende uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 25 timer. 
  • For 52 uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 200 timer. 

Overtid utover dette kan kun pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig, og må ikke overskride grensene som er satt i Arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). 

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Målet er at alle skal ha ei lønn de kan leve av og ei arbeidstid til å leve med. Dette gjelder uansett om du er kvinne eller mann, norskfødt eller innvandrer og uansett hvor du bor i landet. Vi jobber for ei rettferdig lønn og en rettferdig skattepolitikk.

En solidarisk lønnspolitikk innebærer at vi må heve lønna til de lavlønte. Lønna må også gjenspeile arbeidets art og innhold, krav til utdanning og hvor mye ansvar du har.

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Du kan sjekke din tariffavtale på våre nettsider. Hvis du ikke vet hvilken tariffavtale som gjelder for deg kan du lett finne det ut ved å logge deg inn på medlemsportalen.

Hvis du mener du ikke får den lønna du har krav på, eller de rettighetene du har rett til, kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgte. Vet du ikke hvem din lokale tillitsvalgte er, logg deg inn på medlemsportalen. En forutsetning for at vi skal kunne hjelpe deg er at du er medlem. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag.

Du kan jobbe for bedre lønn og rettigheter gjennom å bidra til Fagforbundets tariffkrav eller engasjere deg i din lokale fagforening.

Fagforbundet har godt skolerte tillitsvalgte over hele landet. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Alle medlemmer i Fagforbundet hører til en fagforening. Det er din lokale fagforening som skal bistå deg på arbeidsplassen. Fagforeningen er organisert i en fylkeskrets. 

Plasstillitsvalgt 

Den plasstillitsvalgte er din nærmeste tillitsvalgte på arbeidsplassen. Har du behov for hjelp eller har spørsmål om ditt medlemskap, tar du kontakt med den plasstillitsvalgte. Hvis den plasstillitsvalgt ikke kan hjelpe deg, tar vedkommende kontakt videre. Hvis du ikke får kontakt med, eller ikke vet hvem plasstillitsvalgt er, så ta kontakt med fagforeningen din. 

Fagforeningsleder 

Lederen i fagforeningen har hovedansvaret for deg som medlem. Hvis ikke fagforeningen din kan bistå deg direkte, vi de søke hjelp fra andre ledd i organisasjonen. Fagforbundet har regionale kompetansesentre og en sentral administrasjon med kompetanse på avtaleverk, regler, juss, lønn og medlemskap.  

Seksjonstillitsvalgt 

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet hører også til en av fire yrkesseksjoner som har ansvar for det yrkesfaglige arbeidet i Fagforbundet. Alle fagforeninger skal ha en seksjonstillitsvalgt for hver seksjon.  

Vernetjeneste 

Husk at alle arbeidsplasser også har en vernetjeneste. Verneombudet har ansvar for arbeidsmiljøspørsmål og HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) for alle ansatte i din virksomhet.  

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?