Til hovedinnhold

Spekter helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Mellomoppgjøret 2023

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen for ansatte i sykehus onsdag kveld 31. mai.

  • Ansatte i stillingsgruppene 1, 2 og 3. har fått et generelt kronetillegg på 23 000,- fra 1. mai.
  • Gruppene 4 og 5 får et tillegg på 5%. Gruppe 4 fra 1. mai, gruppe 5 fra 1. juli og direkte plasserte 1. juli.
  • Med virkning fra 1.oktober opprettes et nytt ansiennitetstrinn på 16 år for stillingsgruppe 2 og 3 på kr. 500 000.
  • Med virkning fra 1. oktober 2023 økes minstelønn for spesialsykepleier/jordmor med minst 10 års ansiennitet til kr 650 000.
  • Med virkning fra 1. november 2023 økes minstelønn i stillingsgruppe 5 til kr 650 000 etter 10 år.
  • Med virkning fra 1. desember økes grunnsatsen i lørdags- og søndagstillegget til 26 prosent av timelønn, og den skal være minst 70 kr per time.
  • Partene er enig om at det er behov for et felles kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling av ambulansetjenesten. Det skal det jobbes videre med i perioden.

Protokoll Spekter Helse, område 10

Protokoll Spekter Helse, område 13

Tariffplakat

Aktuelt

Se alle

Sentrale tillegg etter ansiennitet og minstelønn fra 1. mai/1.juli 2023

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 23 000 373 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 23 000 412 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 23 000 412 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 5 % 463 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 5 % 516 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 23 000 378 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 23 000 417 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 23 000 417 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 5 % 479 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 5 % 539 000

 

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 23 000 383 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 23 000 423 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 23 000 423 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 5% 481 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 5% 550 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 23 000 389 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 23 000 430 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 23 000 430 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 5 % 505 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 5 % 577 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 23 000 435 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 23 000 491 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 23 000 491 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 5 % 565 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 5 % 633 000

 

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 13 000 440 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad    

 

 

Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter A1

I spekteravtalens A1-del blir sosiale bestemmelser (som permisjoner og pensjon) avtalt. Avtalen gjelder ansatte i sykehus og spesialisthelsetjenesten (Spekters områder 10 og 13). Avtalen gjøres også gjeldende for Spekters område 11 - øvrige helseforetak.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Protokoller:

Protokoll, Spekter helse A1, område 10, 11 og 13, hovedoppgjøret 2022

Spekter A2

I spekteravtalens A2-del blir lønn avtalt. Avtalen gjelder ansatte i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Spekters områder 10 og 13).


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Post Bring Bildrift AS
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Bring AS
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?