Faggrupper

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har totalt åtte faggrupper som fungerer som et rådgivende organ for det nasjonale yrkesseksjonsstyret.
Hovedoppdraget til faggruppene er å identifisere problem- og satsingsområder for de yrkesgrupper og det området som gruppene er oppnevnt for. I tillegg til at de også arbeider med høringer og andre faglige innspill.

Våre faggrupper er:
Faggruppe IKT
Faggruppe Personal- og HR
Faggruppe Ledere
Faggruppe Arkiv
Faggruppe Kontor
Faggruppe Økonomi
Faggruppe NAV
Faggruppe Helsesekretærer

Faggruppene består 5-6 yrkesaktive medlemmer som oppnevnes for to år om gangen, men faggruppene har stadig behov for nye medlemmer.

Dersom du ønsker mer informasjon om faggruppene, eller ønsker å bli med i en faggruppe kan du kontakte sandra.marie.herlung@fagforbundet.no