Til hovedinnhold

Faggrupper

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har totalt seks faggrupper som fungerer som et rådgivende organ for det nasjonale yrkesseksjonsstyret.

Hovedoppdraget til faggruppene er å identifisere problem- og satsingsområder for de yrkesgrupper og det området som gruppene er oppnevnt for. I tillegg til at de også arbeider med høringer og andre faglige innspill.

Våre faggrupper er:
Det nye arbeidslivet
Forhold på arbeidsplassen
IKT
Ledelse
NAV
Nettverksgruppe for helsesekretærer

Faggruppene består 5-6 yrkesaktive medlemmer som oppnevnes for to år om gangen, men faggruppene har stadig behov for nye medlemmer.

Dersom du ønsker mer informasjon om faggruppene, eller ønsker å bli med i en faggruppe kan du kontakte hege.kristin.traagstad@fagforbundet.no.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?