Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den løpende driften av forbundet. Det innebærer for eksempel å gjennomføre tarifforhandlinger, ansvaret for administrasjonen og opplæring. Forbundsstyret møtes seks til åtte ganger i året. Forbundsstyrets arbeidsutvalg står for den daglige driften.

Forbundsstyret har 23 medlemmer fra:

  • Forbundsstyrets arbeidsutvalg, ni medlemmer
  • Ti medlemmer valgt blant forbundsregionenes landsstyremedlemmer (med personlige varamedlemmer)
  • Fagforbundet Post og finans
  • Leder av ungdomsutvalget og pensjonistutvalget 
  • Nestleder av ungdomsutvalget og ansattes representant gis møte-, tale- og forslagsrett.

Forbundsstyrets medlemmer:

Fra forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen
Nestleder: Sissel M. Skoghaug
AU-medlem Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud
AU-medlem:
Vara: Ann Elisabeth Wirgeness
Gerd Øiahals

Leder, Yrkesseksjon helse og sosial:
Vara: Kurt Rønning

Iren Mari Luther

Leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:
Vara: Morten Lindhard

May-Britt Sundal

Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:
Vara: Ingunn Reistad Jacobsen

Stein Guldbrandsen

Leder, Yrkesseksjon kontor og administrasjon:
Vara: Mette Johanne Asmyhr

Trond Finstad
Medlemmer valgt blant forbundsregionsrepresentantene i landsstyret:  
Mariann Brandstad
Vara: Marianne N. Skjønstad
Møre og Romsdal
Vestfold og Telemark
Tore Andre Jakobsen
Vara: Roy Bjarne Gyberg
Nordland
Agder
Helene Harsvik Skeibrok
Vara: Ruth M.P. Thomsen
Innlandet
Viken
 
Roger Dehlin
Vara: Rune Mathiassen
Oslo
Vestfold og Telemark
 
Trude Rosnes Haukås
Vara: Anne Bondevik
Vestland
Østlandet
 
Tarjei Leistad
Vara: Ørjan Myrmel
Trøndelag
Vestland
 
Bente Stokker Knutsen
Vara: Anna Elisabeth Uran
Viken
Oslo
 
Trond Helland
Vara: Ralf Einar Johannessen
Rogaland
Vestland
 
Hilde Bernhardsen
Vara: Jorunn Mikkelsen
Troms og Finnmark
Troms og Finnmark
 
Kristine Bjella Stavn
Vara: Line-Beate Tollefsen
Viken
Nordland
 
Hans Fredrik Danielsen
Tom Sørensen
Fagforbundet Post og finans
Fagforbundet Ung:
Leder Mats Monsen
Vara: Nestleder Victoria De Oliveira
Nestleder i ungdomsutvalget har møte-, tale- og forslagsrett.
   
Pensjonistutvalget    
Leder Bjørg Hageløkken
Vara: Nestleder Tørres Sande 
   
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):  
Stian Bryde-Erichsen