Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den løpende driften av forbundet. Det innebærer for eksempel å gjennomføre tarifforhandlinger, ansvaret for administrasjonen og opplæring. Forbundsstyret møtes seks til åtte ganger i året. Forbundsstyrets arbeidsutvalg står for den daglige driften.

Forbundsstyret har 23 medlemmer fra:

  • Forbundsstyrets arbeidsutvalg, ni medlemmer
  • Ti medlemmer (med personlige varamedlemmer)
  • Fagforbundet Post og finans
  • Leder av ungdomsutvalget og pensjonistutvalget 
  • Nestleder av ungdomsutvalget og ansattes representant gis møte-, tale- og forslagsrett.

Forbundsstyrets medlemmer:

Fra forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen
Nestleder: Sissel M. Skoghaug
AU-medlem Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud
AU-medlem: Gerd Øiahals
Vara: Ann Elisabeth Wirgeness

Leder, Yrkesseksjon helse og sosial:

Iren Mari Luther
Vara: Kurt Rønning

Leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

May-Britt Sundal
Vara: Morten Lindhard

Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

Stein Guldbrandsen
Vara: Ingunn Reistad Jacobsen

Leder, Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Trond Finstad
Vara: Mette Johanne Asmyhr
Medlemmer:  
Mariann Brandstad, Møre og Romsdal Vara: Marianne N. Skjønstad, Vestfold og Telemark
Tore Andre Jakobsen, Nordland Vara: Roy Bjarne Gyberg, Agder
Helene Harsvik Skeibrok, Innlandet Vara: Ruth M.P. Thomsen, Viken
Roger Dehlin, Oslo Vara: Rune Mathiassen, Vestfold og Telemark
Trude Rosnes Haukås, Vestland Vara: Anne Bondevik, Østlandet
Tarjei Leistad, Trøndelag Vara: Ørjan Myrmel, Vestland
Bente Stokker Knutsen, Viken Vara: Anna Elisabeth Uran, Oslo
Trond Helland, Rogaland Vara: Ralf Einar Johannessen, Vestland
Hilde Bernhardsen, Troms Vara: Jorunn Mikkelsen, Finnmark
Kristine Bjella Stavn, Viken Vara: Line-Beate Tollefsen, Nordland
Hans Fredrik Danielsen, Fagforbundet Post og finans Vara: Tom Sørensen, Fagforbundet Post og finans
Fagforbundet Ung:
Leder Mats Monsen
Vara: Nestleder Victoria De Oliveira
Nestleder i ungdomsutvalget har møte-, tale- og forslagsrett.
Pensjonistutvalget
Leder Bjørg Hageløkken
Vara: Nestleder Tørres Sande 
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):
Stian Bryde-Erichsen