Til hovedinnhold

Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den løpende driften av forbundet. Det innebærer for eksempel å gjennomføre tarifforhandlinger, ansvaret for administrasjonen og opplæring. Forbundsstyret møtes seks til åtte ganger i året. Forbundsstyrets arbeidsutvalg står for den daglige driften.

Forbundsstyret har 23 medlemmer fra:

  • Forbundsstyrets arbeidsutvalg, ti medlemmer
  • Ti medlemmer (med personlige varamedlemmer)
  • Fagforbundet Post og finans
  • Leder av ungdomsutvalget og pensjonistutvalget 
  • Nestleder av ungdomsutvalget og ansattes representant gis tale- og forslagsrett.
Forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen
Nestleder: Helene Harsvik Skeibrok
AU-medlem Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud

Leder, Yrkesseksjon helse og sosial:

Iren Mari Luther
Vara: Helge Arild Sporsheim

Leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

May-Britt Sundal
Vara: Morten Lindhard

Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

Ingunn Reistad Jacobsen
Vara: Ove Andreas Solberg

Leder, Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Trond Finstad
Vara: Mette Johanne Asmyhr
Forbundsstyrets medlemmer: Vara:
Trond Helland, Rogaland John-Ole Engnes, Vestfold og Telemark
Hilde Bernhardsen, Troms Jorunn Helene Mikkelsen, Finnmark
Tore Andre Jakobsen, Nordland Ørjan Myrmel, Vestland
Roger Dehlin, Oslo Line B. Tollefsen, Nordland
Kristine Bjella Stavn, Viken Marianne Hirzel, Rogaland 
Tarjei Leistad, Trøndelag Espen Sørensen, Troms
Marianne Nilsen Skjønstad, Vestfold og Telemark Rita Jordal, Vestland
Venke Any Nes, Agder Karianne Sten Solheim, Innlandet
Geir Ole Kanestrøm, Møre og romsdal Roy Bjarne Gyberg, Agder
Per Egil Johansen, Oslo Arnt Sigurd Kjøglum, Trøndelag
Jeanette Lea Romslo, leder Fagforbundet Ung Alexander Liane, nestleder Fagforbundet Ung (møte-, tale- og forslagsrett)
Gerd Eva Volden, leder pensjonistutvalget Kjell Engebretsen, nestleder pensjonistutvalget
Linn Schive, ansattes representant med møte-, tale- og forslagsrett Ingvild Hunsrød, vara, ansattes representant
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?