Forbundsstyret

Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den løpende driften av forbundet. Det innebærer for eksempel å gjennomføre tarifforhandlinger, ansvaret for administrasjonen og opplæring. Forbundsstyret møtes seks til åtte ganger i året. Forbundsstyrets arbeidsutvalg står for den daglige driften.

Forbundsstyret har 23 medlemmer fra:

  • Forbundsstyrets arbeidsutvalg, ti medlemmer
  • Ti medlemmer (med personlige varamedlemmer)
  • Fagforbundet Post og finans
  • Leder av ungdomsutvalget og pensjonistutvalget 
  • Nestleder av ungdomsutvalget og ansattes representant gis tale- og forslagsrett.
Forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen
Nestleder: Sissel M. Skoghaug
AU-medlem Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud
AU-medlem: Gerd Øiahals
Vara: Ann Elisabeth Wirgeness

Leder, Yrkesseksjon helse og sosial:

Iren Mari Luther
Vara: Kurt Rønning

Leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

May-Britt Sundal
Vara: Morten Lindhard

Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

Stein Guldbrandsen
Vara: Ingunn Reistad Jacobsen

Leder, Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Trond Finstad
Vara: Mette Johanne Asmyhr
Forbundsstyrets medlemmer: Vara:
Mariann Brandstad, Møre og Romsdal Marianne N. Skjønstad, Vestfold og Telemark
Tore Andre Jakobsen, Nordland Roy Bjarne Gyberg, Agder
Helene Harsvik Skeibrok, Innlandet Ruth M.P. Thomsen, Viken
Roger Dehlin, Oslo Rune Mathiassen, Vestfold og Telemark
Trude Rosnes Haukås, Vestland Anne Bondevik, Østlandet
Tarjei Leistad, Trøndelag Ørjan Myrmel, Vestland
Bente Stokker Knutsen, Viken Anna Elisabeth Uran, Oslo
Trond Helland, Rogaland Ralf Einar Johannessen, Vestland
Hilde Bernhardsen, Troms Jorunn Mikkelsen, Finnmark
Kristine Bjella Stavn, Viken Line-Beate Tollefsen, Nordland
Hans Fredrik Danielsen, Fagforbundet Post og finans Tom Sørensen, Fagforbundet Post og finans
Victoria de Oliveira, leder Fagforbundet Ung Jeanette Lea Romslo, nestleder Fagforbundet Ung (møte-, tale- og forslagsrett)
Tørres Sande, leder pensjonistutvalget Gerd Eva Volden, nestleder pensjonistutvalget
Linn Schive, ansattes representant med møte-, tale- og forslagsrett Ingvild Hunsrød, vara, ansattes representant
   
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?