Til hovedinnhold

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har i oppdrag å påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak, jf. retningslinjer.

Komiteen velges av landsmøtet og består av leder og to medlemmer pluss varamedlemmer.

Leder: Arne Granvoll
Reidun Viland
Eva Vida Berg

Varamedlemmer

Elin Veimo
Vidar Stang

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?