Til hovedinnhold

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har i oppdrag å påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak, jf. retningslinjer.

Komiteen velges av landsmøtet og består av leder og to medlemmer pluss varamedlemmer.

Leder

Elin Veimo, Trøndelag

Medlemmer

Reidun Viland, Oslo
Vidar Stang, Vestfold/Telemark

Varamedlemmer

Bjørg Tapio, Finnmark
Svein Kristiansen, Vestfold/Telemark
Ralf Einar Johannessen, VestlandHei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?