Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har i oppdrag å påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak, jf. retningslinjer.

Komiteen velges av landsmøtet og består av leder og to medlemmer pluss varamedlemmer.

Leder: Nytt navn kommer
Reidun Viland
Arne Granvoll

Varamedlemmer

Eva Vida Berg
Elin Veimo
Vidar Stang