Til hovedinnhold

Sykehuskonferansen 2024

Hold av datoene 5. - 6. mars 2024

Konferansen vil bli avholdt i Drammen på Quality Hotel River Station

 

Fortsatt ledige plasser.

Ønsker du å delta på sykehuskonferansen meld deg på her. 

Rammeprogram

Fellesskapets sykehus i framtida
Våre offentlige sykehus står foran store utfordringer. Helsepersonellkommisjonen konkluderte med at tilgangen på helsepersonell vil være den største begrensingen framover. Hvordan kan vi møte denne utfordringen? Pandemi med påfølgende økende ventelister, økende bruk av innleie og store investeringer gjør at sykehusene ikke når budsjettmålene. Har sykehusene en økonomi og modell i samsvar med oppdraget og regjeringens ønske om en styrking av fellesskapets sykehus? Pandemi og den globale situasjonen øker fokuset på samfunnssikkerhet og beredskap. Hvilke konsekvenser har det for sykehusene?Tirsdag 5. mars

10:00            Registrering

11:00            Åpning av Sykehuskonferansen 2024
                       Mette Nord, forbundsleder

11:30            Endelig! Overgangsordning med autorisasjon som paramedisinere

11:50            Hvorfor havarerer økonomien i sykehusene våre?
                       Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt for Det norske legeforening Helse Sør-Øst RHF

12.10             Rapport om oppgavedeling i sykehusene
                        Spekter og Fagforbundet

13:00             Lunsj

14:00             Hvordan sikre stabilitet og bevare kompetanse i sykehusene?
                         Helle Schøyen, adm. direktør ved Stavanger universitetssykehus 

14.20             Oppgavedeling i praksis hos dagkirurgisk seksjon på Bærum sykehus

14.40            Portører: en uoppdaget gullgruve i helsevesenet
                        Håvard Kvinge, Seksjonsleder for pasientportører og logistikk ved AHUS

15:00             Fremtidens kontortjeneste for bedre pasientflyt
                        Ann-Kristin Bjerke Haugen, prosjektleder nye Drammen sykehus

15:40             Politisk debatt
                       Tone Trøen (H), Marian Hussein (SV), Lisa Marie Ness Klungeland (SP), Truls Vasvik (AP)

16:30             Helse- og samhandlingsplan – regjeringens forslag til løsning
                        Ingvild Kjerkol, helseminister

17:30             Slutt

20:00             Middag (for de som har meldt seg på)

 

Onsdag 6. mars

09:00              Velkommen til Drammen
                         Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen

09:15              Helseberedskap
                         Axel Fjeldavli, Agenda
                         Espen Rostrup Nakstad, ass.dir. Helsedirektoratet

10:25              Framtidig organisering av luftambulansetjenesten
                         Erik Hamremoen (LO), Hans Martin Aase (Fagforbundet), Vidar Nordseth (Norsk Flygerforbundet)

12:00               Kunstig intelligens redder liv – AI er lengens nye superkrefter
                          Ishita Barua, lege og forsker

                          Kunstig intelligens – trussel eller mulighet
                           Eirik Solheim, teknologirådgiver og journalist i NRK

13:00               Avslutning med lunsj

Programmet presenteres med forbehold om endringer

 

Prisen for årets arbeidsgiver i sykehus deles ut under Sykehuskonferansen.

Tidligere prisvinnere:

2023: Mette Meisingset, leder for fag og kompetanseavdelingen, sykehuset Østfold

2022: Anne Beth Njærheim, klinikkdirektør avdeling for somatikk Stord

2021: Ikke delt ut grunnet pandemi.

2020: Ann Harriet Konradsen, avdelingsleder, avdeling for ortopedi, endokrin og plastikk kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

2019: Paula Caroline Sætre, kontorleder ved ortopedisk kontor, Haukeland sykehus

2018: Tove Ofstad Holan, divisjonssjef St. Olavs driftsservice

2017: Britt Velsvik, Bemanningssenteret Helse Bergen

2016: Agno Vabo Ødegaard, Sørlandet sykehus

2015: Kjersti Lohne Enersen, avdelingsleder for Renhold og tekstil, klinikk for intern service, Vestre Viken HF         

2013: Per Bleiklia, klinikkdirektør, Ringerike sykehus

2012: Avdeling for kontor i medisinsk og kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold

2011: Barneklinikken, Helse Bergen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?