Til hovedinnhold

Sykehuskonferansen 2023

Psykisk helse og det gode liv 

Henrik Ibsen sa «Jeg har følt den anger, den redsel vill, som kommer når sjelen er satt på spill.»

Fagforbundets sykehuskonferanse 2023 vies til psykisk helse. Det har vært et satsningsområde over mange år. Likevel hører vi om store utfordringer på området.

Målet med konferansen er å få innsikt i og lære av gode arbeidsmetoder innen psykisk helse. Temaet vil bli belyst fra politisk hold, fra ledere i helsetjenesten og fra tillitsvalgte og ansatte i helsetjenesten. Detaljert program sendes ut nærmere konferansen.

Sykehuskonferansen 2023 er gjennomført

Under vil du finne dokumenter og presentasjoner fra konferansen.

 

ONSDAG 8. MARS

12:00                         Registrering åpner

12:00                         Lunsj

13:00                         Åpning av Sykehuskonferansen 2023
                                    Mette Nord, forbundsleder

13:30                        Velkommen til Bodø
                                    Ordfører Ida Maria Pinnerød

13:45                       Helse i Nord
                                   Jon Tomas Finsson, Direktør for helsefagavdelingen i Helse Nord

14:00                         Pause

14:15                         8. mars-markering

14:35                         Vold og trusler på jobb
                                    Thomas Tallaksen - Enhetsleder, analysenheten i Fagforbundet

14:45                         Psykisk helsevern – noen perspektiver
                                    Aud Mydland, foretakstillitsvalgt Stavanger universitetssykehus

15:05                         Pause og innsjekk

15:25                         Fra tvang til åpen dør
                                    Hans Martin Nussle, spesialrådgiver Lovisenberg sykehus
                                    Sarah Mellemstrand Byberg, vernepleier Lovisenberg sykehus

15:45                         Ny sikkerhetspost
                                    Trine Tovslid, assisterende avdelingssykepleier, Stavanger universitetssykehus
                                    Gine Stangeland, vernepleier og tillitsvalgt, Stavanger universitetssykehus

                                    Samtale rundt bordene 10 minutter

16:15                         Pause

16:30                         Ambulansen møter vold. Har de rett til å få beskjed om hva som møter dem?
                                    Lars Vereide, tillitsvalgt i prehospitale tjenester i Sørlandet sykehus

16:50                         Tradisjonelle tjenester organisert på en utradisjonell måte
                                     Anikken Olsen Aaseng, avdelingsleder FACT Nord Helgeland, avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester
                                     Samtale rundt bordene 10 minutter

17:30                         Avslutning

20:00                         Festmiddag

 

TORSDAG 9. MARS

09:00                       Hva er anbefalingene til Helsepersonellkommisjonen?
                                   Iren Mari Luther, medlem i helsekommisjonen, samt medlem av
                                   Fagforbundets arbeidsutvalg og leder av yrkesseksjon helse- og sosial.

09:25                        Helsepersonellkommisjonen, og hva nå?
                                    Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Spekter

09:40                         Pause

09:50                         «Sånn, nå har vi nok bemanning». Hvordan kommer vi dit?
                                    Paneldebatt med Spekter, Helse Nord, kommunen og Fagforbundet

10:40                         Pause

11:00                         Innledning fra helseminister Ingvild Kjerkol

11:30                        Pause

11:50                       Et prosjekt om oppgavedeling – kompetansesammensetningsprosjektet ved Nordlandssykehuset

12:15                         Fristbrudd – utløser en rettighet, men går på bekostning av…?
                                    Harald G. Sunde, medisinsk fagleder Finnmarkssykehuset HF

13:00                         Lunsj

14:00                         Tur-retur-knestående
                                    Rigmor Galtung

15:00                         Konferansens slutt

 

Har du spørsmål angående konferansen eller påmelding? Kontakt arrangørene av konferansen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?