Kontakt økonomienheten

Portrettbilde av Waka Jacobsen

Waka Jacobsen
Regnskap / Prosjektregnskap / Inngående og utgående fakturaer

Portrettbilde av Quang Phong Lam

Quang Phong Lam
Regnskap / Kontingentanalyse

Portrettbilde av Tove Olsen

Tove Olsen
Regnskap / Inngående fakturaer

Portrettbilde av Grete Buer Sande

Grete Buer Sande
Fagansvarlig lønn / Lønnssystemansvarlig / Årsavslutning / A-melding

Portrettbilde av Bjørg Sletten

Bjørg Sletten
Lønn / Reiseregninger / Refusjon sykepenger

Portrettbilde av Trine Teien

Trine Teien
Fagansvarlig økonomi / Økonomisystemansvarlig / Års- og konsernregnskap / Budsjett og rapportering

Portrettbilde av Helga Aas

Helga Aas
Regnskap inkl. årsregnskap / Lønn / Honorarer og tapt arbeidsfortjeneste

Portrettbilde av Margareth Tveite

Margareth Tveite
Regnskap / Årsregnskap / Utgående fakturaer / Anleggsmidler