Til hovedinnhold

Virke HUK

HUK-området i Virke består av syv tariffavtaler (overenskomster) innen helse, utdanning og kultur, som forhandles samtidig.

Avtalene fordeler seg etter hvilket avtaleområde de er like når det kommer til lønn og arbeidsvilkår. 

Avtaler med en lønnsstruktur lik kommunal sektor (KS): 

Avtaler med en lønnstruktur lik statlig sektor:

Avtaler med en lønnsstruktur lik spesialishelsetjenesten (Spekter helse):

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke er kommet til enighet for hele HUK-oppgjøret.

Partene har forhandlet om overenskomstene for spesialisthelsetjenesten, virksomheter (§26), høyskoler og museer og andre kulturinstitusjoner. Disse har med lønnsstruktur som i statlig sektor. Det er også ferdigforhandlet resultat for overenskomst for spesialisthelsetjenesten.

Mer om resultatet for overenskomster for med lønnsstruktur som i kommunesektoren kan du lese her: virksomheter (§27), barnehager, helse og sosiale tjenester og utdanning.

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?