Til hovedinnhold

Hva skal til for å kreve tariffavtale

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

08.06.2017 av Randi Tevik og Marianne Billing
Sist oppdatert: 02.11.2022

Hovedavtalen kalles gjerne arbeidslivets grunnlov. Her finner vi kjørereglene som gjelder partene i arbeidslivet – både tillitsvalgte og arbeidsgivere.

Fagforeninga og Kompetansesentrene

Når et stort nok antall arbeidstakere er medlemmer i Fagforbundet, tar den lokale foreninga kontakt med kompetansesenteret i regionen de tilhører. Kompetansesenteret hjelper til med å opprette avtalen, og gjør jobben med å kreve den. Ulike regler gjelder – blant annet ut fra antall ansatte i bedriften og hvorvidt virksomheten er med i en arbeidsgiverforening eller ikke.

KS-området

I KS-området er det ikke nødvendig å kreve tariffavtalen gjort gjeldende. Den blir gjort gjeldende automatisk for alle som blir omfattet av den, altså alle som er ansatt i kommunen. Det samme gjelder for Oslo kommune.

NHO

I Hovedavtalen i NHO kreves det at LO/Fagforbundet må organisere minst 10 prosent av arbeidstakerne i bedriften innenfor tariffområdet. Her må vi telle medlemmer - og kreve tariffavtalen gjort gjeldende på hver enkelt arbeidsplass.

Virke

Hovedavtalen i Virke har tilsvarende bestemmelser. I bedrifter med mindre enn 25 ansatte gjelder ikke ovenstående, men vil som hovedregel følges. I Virke har Fagforbundet også hva vi kaller vertikale avtaler som for eksempel Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester. Her er det ingen nedre grense for antall medlemmer.

Spekter

Hovedavtalen i Spekter har litt andre bestemmelser knyttet til å kreve tariffavtale. Her kreves det at minst 3 medlemmer er organisert i virksomheten for å kreve forhandlinger om B-del (lokal tariffavtale i Spekter-området).

Arbeidstvisloven

Dersom en arbeidsgiver ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon er retten til å framsette krav om tariffavtale hjemlet i Arbeidstvistloven. Arbeidstvistloven inneholder regler om tariffavtalers form og innhold, adgangen til å benytte arbeidskamp, forhandlinger og mekling i forbindelse med at man krever tariffavtale. Arbeidstvistloven gjelder uavhengig av om arbeidsgiver er organisert i en arbeidsgiverforening.

I virksomheter hvor arbeidsgiver ikke er organisert gjelder ikke 10 prosent regelen som Hovedavtalen avtalefester eller andre minstekrav, men kompetansesenteret vil likevel vurdere fra krav til krav om vi har tilstrekkelig antall medlemmer for å kunne kreve en tariffavtale.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?