Til hovedinnhold

Innføring av renholdsstandard i din kommune

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Kvalitetsstandarden for renhold INSTA 800 er et godt verktøy for å sikre kvaliteten på renholdstjenestene i kommunen, sikre like vilkår ved anbudsutsetting og hindre henvendelser fra useriøse aktører. Slik går du fram for å få INSTA800 innført i din kommune.

15.05.2015 av Helene Christiansen, rådgiver, SST
Sist oppdatert: 28.05.2015

Hvem bestemmer?

Første skritt er å finne ut hvem som har myndighet til å innføre INSTA800. Noen steder er det rådmannen/administrasjonen som avgjør, andre steder må det vedtas av kommunestyret.

Når du har avklart dette, er det viktig at disse personene får god informasjon. Hold et informasjonsmøte for dem, der du forklarer hva INSTA800 er, og hvorfor det er viktig at kommunen innfører standarden. Hvis det er kommunestyret som bestemmer, kan det være lurt å ta kontakt med lokalpolitikere og få dem til å fremme saken.

Effektivt og kvalitetsfremmende

For å overbevise, trenger du argumenter. Her er forslag til noen argumenter du kan bruke:

• INSTA800 er basert på god planlegging av renholdet, og gjør det derfor mer effektivt.

• INSTA800 gir objektive mål på kvaliteten, og slik blir det enklere for renholdslederen og kommunen å bli enige om hvilket kvalitetsnivå det er behov for, og hva dette skal koste. Det gir også kommunen mulighet for reell sammenlikning av tilbud, og mulighet til å luke ut tilbud fra useriøse aktører i en eventuell anbudsprosess.

Du kan ta kontakt med INSTA-kontakten i ditt fylke for flere argumenter.

Hva koster det?

Det vil variere fra kommune til kommune hvor mye det koster å innføre INSTA800. Kommunen må kjøpe standarden hos Standard Norge, og koster cirka 801 kroner. Det er viktig å sikre kompetanse på INSTA800 i kommunen, og kommunen bør tilby kurs. Både personer i kommuneadministrasjonen, renholdsledere og den enkelte renholdsoperatør trenger opplæring. Fagakademiet holder ulike slike kurs, og du finner priser på deres hjemmesider. Det kan også være aktuelt med intensive kurs med personsertifisering gjennom SINTEF av enkelte renholdsledere.

INSTA-teamet kan hjelpe

INSTA800 krever gode renholdsplaner, og kan ofte integreres i renholdsplaner som allerede eksisterer. God informasjon på arbeidsplassen er viktig slik at alle ansatte er med på laget. Du kan ta kontakt med INSTA-kontakten i ditt fylke for å få hjelp til dette.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?