Til hovedinnhold

Nyheter

Prisendring hytteleie

Hyttestyre ser seg nødt til å oppjustere prisene for hytteleie.

Flipp flopp i sand stående

Sommer og ferietid

Sommer og ferietid!

Beautiful beach. Beach sandals on the sandy coast. Summer holiday and vacation concept. Tropical beach.

Ferietid sommer 2021

Oversikt ferie 2021. Kontoret holder stengt uke 28,29 og 30.

Medlemsmøte med valg

Vår Frikjøpt tillitsvalgt område Helse, Linda Svanberg, har fått ny jobb og går ut av vervet 12. april. Fagforbundet Horten trenger derfor en ny engasjert frikjøpt tillitsvalgt område helse.

GRATULERER MED DAGEN!

Selv om vi i år må markere denne dagen digitalt er den like viktig. Og det er fortsatt viktige saker å ha fokus på i tiden fremover. Fagforbundet fortsetter å kjempe for likeverd, likelønn og like muligheter! Vi oppfordrer dere til å delta på et eller flere av de digitale arrangementene i år.

Nye restriksjoner

Grunnet nye regionale restriksjoner ser vi oss nødt til å holde kontorene stengt for besøk til og med 16 mars. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post.

Medlemsmøte med valg av Hovedtillitsvalgt og Hovedverneombud

Digitalt møte via Teams.

Innkalling til årsmøte i Fagforbundet Horten

Grunnet situasjonen vi befinner oss i blir årsmøte for Fagforbundet Horten 2021 digitalt. Dette krever at du melder deg på i forkant. Du vil da motta oppskrift for bruk av Teams (som er møtets digitale plattform) samt relevante dokumenter.

Arkivenes dag 2020

Gratulerer med dagen arkivarer!

Koronainformasjon

Det er igjen en økning i smittetrykket, ønsker derfor å oppfordre alle våre tillitsvalgte og medlemmer å følge de nasjonale og lokale smitteverntiltakene. Vi ønsker at dere tar kontakt på telefon eller e-post før eventuelt oppmøte på Folkets Hus.

Telefon

Da er nytt system på plass og telefonlinjene oppe å går. Det er nå kun 33030505 nummeret som er i bruk.

Telefontrøbbel

Vi oppfordrer alle til å kontakte oss på E-post eller mobil, da vi for tiden har litt problemer med fasttelefonlinjene. For kontaktinformasjon trykk på: Kontakt oss Vi jobber med en løsning. Minner også om å lage avtale i forkant for fysiske møter. Vi følger til enhver tid FHI smittevernregler. Hilsen fra Solfrid, Linda Sarah

Ferietid

Informasjon om når vi avvikler ferie følger under. Kontoret vil hovedsakelig være stengt i ukene 28, 29, 30 og 31. Med unntak av følgende datoer: 16, 17, 23, 24, 30, 31 Juli fra klokka 9 - 15 da Solfrid vil være til stede. Vi minner om at det kun er oppmøte etter avtale grunnet smittevern hensyn.

Grunnet Korona-situasjonen holder kontorene på LO-senteret steng for besøk inntil videre

Vi oppfordrer med dette våre Tillitsvalgte og medlemmer til å ta kontakt på E-post eller telefon: Sarah: Tlf: 92224993, Epost: sarah.ruiter@horten.kommune.no Linda: Tlf: 93047610, Epost: linda.svanberg@horten.kommune.no Solfrid: Tlf: 90673938, Epost: kasserer@fagforbundethorten.no

Barnehagedagen 2020: Ulike sammen

I 2020 arrangeres dagen 10. mars. Årets tema er tilhørighet og slagordet er "Ulike sammen". Vi håper så mange som mulig benytter Barnehagedagen til å løfte fram hvordan akkurat dere arbeider for å ivareta og synliggjøre mangfoldet og fellesskapet blant barn og voksne i deres barnehage. Sammen må vi ta ansvar for å vise fram hvilken betydning barnehagen har for barn.

Kulturtiltak for medlemmer i Fagforbundet Horten

I henhold til kulturtiltak for medlemmer i handlingsplanen for 2020, ønsker vi å invitere til en musikalsk opplevelse med Kåre Conradi m/kvartett.

Årsmøte 2020

Innkalling - Valg av Hovedtillitsvalgt, Årsmøte og Årskonferanse i Yrkesseksjonene, Ungdom og Pensjonister. 29.januar 2020 på LO senteret

God Jul og godt nytt år!

Yrkesprofil - Kulturkonsulent

Bland våre medlemmer er det mange forskjellige yrker. I dag presenterer vi en av disse og om en ansatt som jobber på en flott plass i byen vår, som mange er glade i - Kulturkonsulent.

Ny hovedtillitsvalgt/ frikjøpt tillitsvalgt

Sarah Skjetne er valgt som hovedtillitsvalgt/Frikjøpt tillitsvalgt. Hun starter opp på kontoret 2.januar 202

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?