Til hovedinnhold

Ny hovedtillitsvalgt/ frikjøpt tillitsvalgt

Sarah Skjetne er valgt som hovedtillitsvalgt/Frikjøpt tillitsvalgt. Hun starter opp på kontoret 2.januar 202

11.12.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

I kveld avholdt Fagforbundet Horten medlemsmøte med valg av ny HTV/frikjøpt tillitsvalgt i Horten kommune. Det var stort engasjement, og 48 yrkesaktive medlemmer i Horten kommune møtte opp.

Det ble foretatt en gjennomgang av valgprosedyren ihht. vedtektene, valgperiode og avklaring rundt rollen av møteleder, avtroppende HTV og leder, Aage Bekken.

Valgkomiteens leder, Ann-Kristin Kreutz, redegjorde for arbeidet de hadde gjort frem til innstilling av kandidat.
Hun svarte også opp på spørsmål fra salen.

Valget ble satt i gang med å foreslå innstilt kandidat fra valgkomiteen, og på spørsmål om det var andre kandidater, fremkom det to kandidater til, foreslått av medlemmer på møtet. Alle tre kandidatene fikk to minutter hver til å presentere seg selv, før skriftlig avstemming.

Ved opptelling fremkom det at innstilt kandidat hadde fått nesten 2/3 av stemmene, og var valgt.

Vi gratulerer Sarah Skjetne med vervet, og takker de andre kandidatene og medlemmene for at de stilte opp i kveld.

Håper alle kommer tilbake på årsmøtet 29.januar 2020.

Styret

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73720" description1="" description2="" href="" type="imageTemplate"}
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?