Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforeningens Yrkesseksjoner

Informasjon om Yrkesseksjoner i Fagforbundet Follo

Velkommen til digitalt årsmøte i Fagforbundet Follo

Dato: 20 januar 2021 Kl.: 18.00 Sted: Møtet gjennomføres digitalt på Teams

Velkommen til digitalt årsmøte Fagforbundet Follo

Til medlemmer i Fagforbundet Follo Velkommen til digitalt årsmøte Dato: 20 januar 2021 Kl.: 18.00 Sted: Møtet gjennomføres digitalt på Teams

Daldansen

Stengt

Elv og Hav

Samarbeid om miljøtiltak med stiftelsen Elv og Hav.

Innkalling til årsmøte 22. januar 2020 på Folkets hus i Ski

INNKALLING ÅRSMØTE, FAGFORBUNDET Follo 22. JANUAR 2020. Folkets hus, Gamleveien 37, 1406 Ski Vi starter med servering av mat kl. 17.00 Årsmøte starter kl.18.00

Julebrev

Til medlemmer i Fagforbundet Follo! 2019 har vært et spennende år der Fagforbundet Oppegård og Fagforbundet Ski ble til Fagforbundet Follo. Vi har vært heldige som har fått tillit til å være med å bygge opp Fagforbundet Follo, noen utfordringer har det vært underveis men veldig spennene og lærerikt. Fagforbundet Follo er nå over 2400 medlemmer og med 120 flotte plasstillitsvalgte.

Velkommen til juletrefest!

Folkets hus 6 januar kl 18.00

Valg av hovedtillitsvalgte i nye Nordre Follo kommune

01.01.2020 blir kommunene Oppegård og Ski slått sammen til Nordre Follo Kommune. Det vil også si at hovedtillitsvalgtressursene blir samlet hos den nye arbeidsgiveren/ nye kommunen og det må derfor foretas nytt valg.

Fagforbundet Follo - valgkamp

Bruk stemmeretten!

Det er fortsatt ledige ferieuker!

Søknader om ferieuker i Arvika er fordelt og det er fortsatt noen ledige uker!

Fagforbundet Follo feirer kvinnedagen

8 mars er en merkedag, idag har vi gitt ut 300 roser til ansatte og medlemmer i Ski og Oppegård!

Kompetanseforhandlinger kap 4.

Kompetanseforhandlinger 2019 Partene i Ski kommune har blitt enige om å gjennomføre lønnsforhandlinger knyttet til kompetanse i februar hvert år. Forhandlingene har hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 4, pkt. 4.2.4 Kompetanse. Dersom du ønsker å fremme et lønnskrav må: • du per i dag omfattes av denne bestemmelsen og derfor avlønnes i en stillingskode som starter med tallene 6 eller 7 (f.eks. 6559 Konsulent eller 7962 Adjunkt). • du ha fullført kompetansehevende tiltak etter januar 2018, men ikke ha fått kompensert for dette tidligere. • det kompetansehevende tiltaket må være basert på virksomhetens kompetanseplan. Det kan også gis lønnstillegg for kompetanseheving som ikke er forankret i kompetanseplanen, men dette må da særskilt begrunnes og vurderes relevant for stillingen av virksomhetsleder.  Lønnskrav fremmes til Fagforbundet innen 22.2.19.til E-post: fagforbundet@ski.kommune.no

Innkalling til årsmøte i Fagforbundet Ski og Fagforbundet Follo

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET SKI OG FAGFORBUNDET FOLLO Revidert regnskap blir lagt ut når regnskapsfører og revisorer er ferdig. Torsdag 24 Januar 2019 Fra kl. 18.00 Langhuset på Langhus Dette er siste årsmøte for Fagforbundet Ski, direkte etter vårt eget møte fortsetter vi vårt første årsmøte i Fagforbundet Follo.. Årsmøtepapirene kan hentes på vårt kontor på rådhuset eller på vår hjemmeside fra 14 januar. Vi selger lodd til inntekt for Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. All inntekt fra loddsalget går direkte til barnebyen. 10 kr per lodd og hovedpremien er en weekend i Fagforbundets hus i Arvika. Vi har VIPPS.

Innkalling til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE, FAGFORBUNDET SKI, Dato: 24. JANUAR 2019. Sted: Langhuset, adresse: Gamle Vevelstadvei 34 1405 Langhus Kl: 18.00 SAKSLISTE: 1. Åpning v/ leder. 2. Godkjenning av innkalling og dagsordenen. 3. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av sekretær c) Valg av protokollkomité 4. Årsberetninger. 5. Regnskap 6. Avslutning v/leder Hele årsberetningen fra Fagforbundet, Ski blir lagt på Fagforbundet, Ski sin side: http://avd254.fagforbundet.no/ VELKOMMEN STYRET, FAGFORBUNDET, SKI.

Varsel om årsmøte

Fagforbundet Ski har sitt siste årsmøte 24. januar på Langhuset kl 18.00 Etter vårt årsmøte blir det servert mat. Innkalling med saksliste blir lagt ut her 14 januar.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?