Til hovedinnhold

Kompetanseforhandlinger kap 4.

Kompetanseforhandlinger 2019 Partene i Ski kommune har blitt enige om å gjennomføre lønnsforhandlinger knyttet til kompetanse i februar hvert år. Forhandlingene har hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 4, pkt. 4.2.4 Kompetanse. Dersom du ønsker å fremme et lønnskrav må: • du per i dag omfattes av denne bestemmelsen og derfor avlønnes i en stillingskode som starter med tallene 6 eller 7 (f.eks. 6559 Konsulent eller 7962 Adjunkt). • du ha fullført kompetansehevende tiltak etter januar 2018, men ikke ha fått kompensert for dette tidligere. • det kompetansehevende tiltaket må være basert på virksomhetens kompetanseplan. Det kan også gis lønnstillegg for kompetanseheving som ikke er forankret i kompetanseplanen, men dette må da særskilt begrunnes og vurderes relevant for stillingen av virksomhetsleder.  Lønnskrav fremmes til Fagforbundet innen 22.2.19.til E-post: fagforbundet@ski.kommune.no

05.02.2019
Sist oppdatert: 05.02.2019

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?