Til hovedinnhold

Valg av hovedtillitsvalgte i nye Nordre Follo kommune

01.01.2020 blir kommunene Oppegård og Ski slått sammen til Nordre Follo Kommune. Det vil også si at hovedtillitsvalgtressursene blir samlet hos den nye arbeidsgiveren/ nye kommunen og det må derfor foretas nytt valg.

27.09.2019
Sist oppdatert: 19.11.2019

Til yrkesaktive medlemmer ansatt i Oppegård Kommune og Ski Kommune

Forhandlingene med arbeidsgiver om hvor mye frikjøp Fagforbundet vil få er ikke ferdig, men vi tar utgangspunkt i nåværende ressurser inntil det er avgjort.

Det er medlemsmøte for dere 28.november 2019 kl.18.00 – på Folkets hus. SETT AV DATOEN
Forslag på kandidater må sendes til valgkomiteen innen 17.oktober 2019

Kandidatene må være spurt og ha gjennomgått tillitsvalgtskolering tilsvarende Fase 1 og Fase 2

Valgkomiteen for valg av hovedtillitsvalgt er:
Grethe Olsen: Grethe.Olsen@ski.kommune.no
Berit Wicklund Vangsøy: Berit.Wicklund.Vangsoy@oppegard.kommune.no
Bente Stokker Knutsen: bente.stokker.knutsen@fagforbundet.no

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss

I dag har følgende personer frikjøp:
Oppegård Kommune:
Kersti Pape,
Manpreet Kaur,
Hanne Reian,
Nina Gillebo Pettersen

Ski Kommune:
Anita Lorentzen
Kari Bente Haulan
Wibecke Marie Eriksen
Liv Randi Eltvik Sæthern
Mona Bergersen

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?