Til hovedinnhold

Revidert nasjonalbudsjett: Endringer som trygger velferden

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Mette Nord, leder i Fagforbundet (Foto: Lars Helgerud/Fagforbundet)

Fagforbundet har over 200 000 medlemmer i kommunal sektor som hver dag skaper velferdstjenester for landets innbyggere. Forbundsleder Mette Nord er fornøyd med 6,4 milliarder mer til kommunesektoren og forslaget til et mer rettferdig inntektssystem.

14.05.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.05.2024

– Det er avgjørende for våre medlemmer, både som arbeidstakere og innbyggere at det er en rettferdig økonomisk fordeling som ivaretar alle kommuner og gir dem nok ressurser til å skape likeverdige tjenester, sier Mette Nord.

Les også: Regjeringa gir 2 milliarder mer til sykehusene og lanserer ventetidsløft.

Forventer styrket kommuneøkonomi de neste årene

Vi har sett at skattesvake og mindre kommuner har kommet dårlig ut i mange år, og Fagforbundet har vært tydelig på at inntektssystemet må bli bedre på å utjevne forskjeller i kommunenes inntekter og utgifter.

– Det får vi nå med regjeringas endringer, sier Nord.

Fagforbundets leder har stor forståelse for at det er utfordrende for kommuner å miste inntekter, noe flere kan gjøre med denne omleggingen. Hun mener derimot det er et viktig prinsipp å sikre rettferdig fordeling og er glade for at regjeringa sikrer overgangsordninger.

Samtidig gir Fagforbundet en tydelig beskjed til regjeringa om å fortsette styrkinga av kommuneøkonomien i neste års statsbudsjett.

– For alle oss som lever og bor i en kommune, er det en stor trygghet å vite at vi har en jobb å gå til, en skole for barna våre og noen som tar vare på oss når vi blir eldre. Våre medlemmer trenger større trygghet i at de får nok ressurser til å gjøre jobben sin på best mulig måte, sier Nord som påpeker at halvparten av kommunene gikk med underskudd i fjor.

Kommunepolitikere må prioritere velferd foran egne skattekutt

Hun er tydelig på at kommunepolitikerne må være like flinke til å gjøre gode prioriteringer framover.

– Det betyr ingen kutt i den kommunale formuesskatten eller eiendomsskatt. Spesielt når man ser at det går hardt utover kommunens evne til å gi trygge og gode velferdstjenester til innbyggerne, sier Nord.  

Vi er dessuten glade for at de økonomiske insentivene som Erna Solberg og Høyre innførte for å tvinge fram kommunesammenslåing blir fjernet av dagens regjering.

Gjennomslag for Fagforbundet:

 • 2 milliarder til sykehus for å få ned ventetiden
 • 250 millioner til Helse Nord
 • 6,4 milliarder mer i frie inntekter til kommunene neste år
 • 100 millioner til bevaring av gamle kirkebygg
 • 150 millioner mer til det statlige barnevernet
 • 9 millioner ekstra til Det Norske Teateret
 • 750 millioner mer til bistand i Gaza, totalt 1 milliard
 • 7 milliarder mer til Ukraina, totalt 22 milliarder
 • 300 millioner til papirbøker i skolen
 • 20 millioner kroner til skolebibliotek
 • 2 millioner til World Skills Norway å arrangere skole-NM for å kåre Norges beste yrkesfagelever
 • Maksprisen foreldre betaler for barnehageplass reduseres fra 3000 til 2000 kroner per måned fra og med august (tidligere vedtatt)

(Listen oppdateres)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?