Til hovedinnhold

Regjeringa lanserer ventetidsløft og ber partene i arbeidslivet om hjelp

Helse- og omsorgsministeren presenterte regjeringens ventetidsløft, sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsministeren presenterte regjeringens ventetidsløft, sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene. (Foto: Renate Tårnes)

– Helseminister Vestre tar på alvor utfordringene med økte ventetider i helsevesenet og ber om vår hjelp til å komme med gode løsninger. Selvfølgelig stiller Fagforbundet og våre tillitsvalgte i sykehusene opp, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet som organiserer rundt 180 000 helsearbeidere.

13.05.2024 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 13.05.2024

Må endre hvordan vi jobber

Regjeringa foreslår 2 milliarder kroner for å styrke sykehusbudsjettene og legge til rette for en ekstra innsats for å redusere ventetidene. Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten har økt siden 2017 og nyutnevnt helseminister Jan Christian Vestre ser til partssamarbeidet for å finne de riktige tiltakene å bruke penger på.

– Min viktigste oppgave som helse- og omsorgsminister er å sørge for at folk i hele landet kan være trygge på at de får helsehjelp av høy kvalitet når de trenger det. Velferdsstaten skal være den beste helseforsikringen vi har i Norge. Derfor er jeg glad for at jeg kan stå sammen med arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og helseforetakene og presentere ventetidsløftet. Ventetidene skal markant ned, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Helse- og omsorgsministeren presenterte regjeringens ventetidsløft.

Som en del av samarbeidet har partene blitt enige om at tiltak rundt personell, innovasjon og samarbeid er særlig relevante i arbeidet med å redusere ventetider i spesialisthelsetjenestene.

– Det viktigste å ta med seg inn i dette arbeidet er at helsevesenet ikke vil klare å løse alle oppgavene dersom vi fortsetter å jobbe som i dag. Ansatte må få hele, faste stillinger, arbeidsoppgavene må fordeles bedre og arbeidsbelastningen må ned, sier Nord.

Ansatte sitter på de gode løsningene

Forbundslederen ser fram til å sette i gang med arbeidet og er tydelig på at løsningene finner man hos de som jobber ute på sykehusene.

– Vi må lytte til de som vet hvor skoa trykker for å finne ut hvordan vi bedre kan ta vare på pasientene som står i kø og venter på behandling. Helsearbeiderne kan ikke løpe raskere enn de allerede gjør i dag, men vi kan jobbe bedre sammen og vi kan gjøre det enklere for dem å bruke faget sitt på en god måte, sier Nord.

– En viktig oppgave blir å sørge for at helsearbeiderne våre får det bedre på jobb og bedre forutsetninger til å gi verdens beste helsetjenester. Vi er avhengig av at hver og en av dem jobber i helsevesenet og at de jobber heltid, avslutter hun.

I målene for partssamarbeidet står det at de skal sørge for en markant reduksjon i gjennomsnittlig ventetid i løpet av 2024. Videre skal partnerne jobbe for at ventetidene reduseres ytterligere i første halvår 2025, slik at man legger til rette for å nå de langsiktige målene definert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?