Til hovedinnhold

Det er ikke prosentene som betaler regningene

Roger Dehlin er leder i Fagforbundet Oslo.

Roger Dehlin er leder i Fagforbundet Oslo. (Foto: Birgit Dannenberg)

Innlegg i Dagsavisen 19. april av Roger Dehlin.

22.04.2024
Sist oppdatert: 22.04.2024

Vi står midt i årets lønnsoppgjør. Det er viktig for hundretusener av arbeidstakere i Norge. Arbeidsfolk i Norge har de siste åra opplevd nedgang i kjøpekraft. Prisene har steget mer enn lønningene.

Prisene har steget mer enn lønningene

I tillegg har alle som har lån merka Norges Banks forsøk på å temme inflasjonen. Det er ikke lett å få ned en prisstigning som skyldes forhold fra utlandet, eksempelvis krig, ved å øke rentene i Norge.

Hva det derimot gjør, er å redusere kjøpekrafta til alle som har boliglån. I tillegg er prisstigninga ujevnt fordelt. Det har vært en sterk prisstigning på mat og energi. Det er utgifter det er vanskelig å kutte. Folk trenger først å få dekka primærbehov som mat og varme.

Det er klart at økninger i mat- og strømpriser merkes best for de med lave og middels lønninger. Tjener du 480.000 i året, så merker du en økning i matutgiftene på ti prosent godt.

Vanlige folk kan ikke flytte til Sveits

De som jobber på sykehjem, i barnehage, skole, kjører trikken og henter søpla er ikke blant dem som kan flytte til Sveits om de synes det blir litt slunkent på kontoen. Dette er alle de som gir pleie og omsorg til våre gamle, gir trygghet og underviser våre barn, sørger for at byer og bygder ikke drukner i søppel og gjør at vi alle kommer oss til og fra jobben. Mange vil si at dette er viktige jobber. Jeg sier at dette er folka som er hverdagshelter!

Fagre ord betaler ikke regninga

Fagre ord om hvor viktig jobb du gjør, fungerer ikke for renholderen som sliter med å betale husleia.

Men heltestatus synes ikke på lønnsslippen. Klapping betaler ikke strømregninga og fagre ord om hvor viktig jobb du gjør, fungerer ikke for renholderen som sliter med å betale husleia.

Det har ikke vært de dårligste lønnsoppgjøra de siste åra. Problemet er at alle har bomma på anslaget om prisstigning. Det har gjort at prisveksten har spist opp hele lønnsøkninga og mer til.

Vi krever reallønnsøkning

Mandag starter lønnsoppgjøret for Oslo kommune. Årets oppgjør må ha en tydelig lavtlønnsprofil. De med lavest lønninger må få mest. Og alle må få mer enn prisstigninga. Fagforbundet Oslo vil ikke godta enda et år med reallønnsnedgang.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?