Til hovedinnhold

Ønsker å være en brobygger

Máre Helander er samisklærer og kulturformidler på Oslo Samiske Skole og medlem av Fagforbundet Barn- og Oppvekst Oslo.

Máre Helander er samisklærer og kulturformidler på Oslo Samiske Skole og medlem av Fagforbundet Barn- og Oppvekst Oslo. (Foto: Foto: Maria Westerfjell Grensemo)

Samefolkets dag feires 6. februar.

05.02.2024
Sist oppdatert: 06.02.2024

Lihkku beaivái! betyr "gratulerer med dagen!" på nordsamisk. På sørsamisk heter det Lahkoe biejjine! og på lulesamisk Vuorbbe biejvijn! Máre Helander er nordsame, medlem av Fagforbundet Barn- og Oppvekst Oslo og samisklærer og kulturformidler på Oslo Samiske Skole, som er en del av Nedre Bekkelaget skole. Skolen holder til på Ormøya og tilbyr opplæring i nordsamisk som første og andrespråk for elever i grunnskolen og den videregående skole. 

Fremmer samisk språk hver dag

- Jeg ønsker å være en brobygger mellom den norske og samiske kulturen på en opplysende, inkluderende og positiv måte. Jeg fremmer samisk språk hver dag og året rundt som samisklærer. I tillegg organiserer vi samisklærerene på Oslo Samiske skole Giellavahkku/samiskspråkuke i oktober (uke 43). Språkuken har et rikholdig innhold. Målet med den samiske språkuken er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samisk språk og kultur i hele samfunnet. I Norge har vi tre offisielle språk og det er saepmie-sørsamisk, sábme-lulesamisk og sapmi-nordsamisk. For å forstå de samiske samfunnene er det viktig å ha med mangfoldsbegrepet og ikke ha som utgangspunkt at det finnes èn samisk identitet, kultur og levemåte, forteller Máre Helander.

Lang erfaring å jobbe med samiske barn

- Oslo Samiske skole har rundt 73 elever og her har jeg mitt daglige virke. Tilbudet er et byomfattende for alle elever med samisk bakgrunn i grunnskolen og videregående skole. Elevene kommer med taxi fra sine respektive nærskoler der til vanlig går på. I tillegg er det noen elever som får fjernundervisning i lulesamisk og sørsamisk. Jeg har lang erfaring med å jobbe med samiske barn. I 15 år har jeg vært leder i den samiske barnehagen Cizáš i Oslo. Det var en naturlig overgang å begynne å jobbe på skolen i 2021, forteller hun.

Gir føringer for samisk undervisning

- Undervisning på skolen handler om å forankre samisk tematikk i undervisningspraksis og legger føringer for undervisningen om samenes historie, identitetsbygging, språk, kultur, samfunn og rettigheter. Dette er forhåpentligvis med på å utvide og gi nye innsikter om samene som et urfolk. Bygge ned fordommer om et folk som mange generasjoner bakover i tid er blitt fortalt at de ikke har noen verdi. Jeg kjenner meg priviligert som gir føringer for samisk undervisning, legger Helander til.

Aksept for ulikhet fører til et bedre samfunn

- Når våre elever får en utvidet forståelse av sin samiske identitet, kan det bidra til økt forståelse og utforskning av identitet for alle barn og unge. Å lære å akseptere ulike identiteter og se at vi er forskjellige, gjør oss i bedre stand til å delta i et inkluderende og mangfoldig samfunn, sier hun.

- Samiske samfunn er levende, kraftfulle og energiske. Når vi underviser om samisk, så må vi ta utgangspunkt i nettopp det. Kunnskap bidrar til å forebygge og motarbeide fordommer, gruppefiendtlighet og utenforskap i skolen. Det handler om demokrati og forståelse, understreker Helander.

- Selv kommer jeg fra en samisk bygd i Tana kommune hvor vi snakket samisk hjemme. Jeg lærte meg ikke norsk før jeg var syv år gammel. Det har gitt meg en trygg identitetsforankring. Jeg sender mine foreldre en takknemlig tanke for at de med stolthet lærte meg og mine søsken samisk, avslutter Máre Helander, samisklærer, kulturformidler og et stolt menneske og kulturbærer.

Teksten er skrevet av Máre Helander og redigert til et intervju av Martin Halsos.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?